2014 m. visuotinis LGD narių suvažiavimas

Gegužės 16 d. Vilniaus universiteto, Gamtos mokslų fakultete vyko Lietuvos geografų draugijos narių visuotinis suvažiavimas, kuriame buvo pristatyti 2014 m. nuveikti darbai ir diskutuota apie kitų metų Draugijos planus.

Suvažiavime iš 187 LGD narių, dalyvavo vos 49 nariai. Lietuvos geografų draugijos visuotiniame susirinkime įžanginį žodį tarė draugijos prezidentė Dovilė Krupickaitė, taip pat pažymėjo, kad šie metai LGD – jubiliejiniai ir pakvietė G. Kynę prisiminti LGD istoriją.

Suvažiavimo metu buvo pristatyta LGD veiklos 2013–2014 m. ataskaita, pristatytos Draugijos veiklos, revizijos komisijos ataskaita,  vyko diskusijos ir balsavimas dėl draugijos veiklos, naujo Revizijos komisijos nario rinkimai. Taip pat buvo pristatytas V. Daugirdo parengtas kreipimasis „Dėl Tautinių mažumų įstatymo pakeitimo ir su tuo susijusių lietuviškų vietovardžių rašymo išsaugojimo„.

Nuotraukas iš LGD narių suvažiavimo rasite nuotraukų albume.

Prisegtukuose rasite:
LGD narių visuotinio suvažiavimo protokolą.
LGD prezidentės D. Krupickaitės LGD veiklos 2013-2014 m. ataskaitą.
LGD valdybos narės dr. G. Godienės pranešimą „Baltijos kraštovaizdžio forumai”.
Kreipimosi projektą „Dėl Tautinių mažumų įstatymo pakeitimo ir su tuo susijusių lietuviškų vietovardžių rašymo išsaugojimo„.

Prisegtukai: