Dokumentai

Lietuvos geografų draugija (toliau – Draugija) yra savanoriška, savarankiška mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti geografus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, besidominčius geografijos mokslu bei mokymu ir remiančius jų pažangą.
Draugijos veiklos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą siekiant stiprinti geografijos mokslo reikšmę.

Pagrindiniai Draugijos uždaviniai

Aktyvios geografų bendruomenės kūrimas ir palaikymas

Atstovavimas Lietuvos geografų bendruomenės interesams ir jų gynimas Lietuvoje ir užsienyje

Geografijos mokslo, žinių, geografinių idėjų ir geografinio mąstymo propagavimas

Lietuvos valstybės geografinių problemų skelbimas visuomenei ir jų sprendimų skatinimas

Lietuvos geografų mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos koordinavimas

Tapk nariu!

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės