Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės ir tapti Lietuvos geografų draugijos nariu!

Draugijos nariu gali tapti:

  1. Kiekvienas 18 metų sulaukęs asmuo, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis Draugijos veikloje ir mokantis nario mokestį.
  2. Juridinis asmuo, kurio veikla neprieštarauja Draugijos veiklos tikslams, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį.
  3. Į Draugiją priimama Draugijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikus rašytinį prašymą (galima naudoti prisegtą prašymo formą), kuriame nurodomi asmens duomenys ir informacija ryšiams. Draugijos stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka Įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama Draugijos visuotinio narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu atskiru dokumentu.
  4. Priėmimo klausimą sprendžia Valdyba. Asmuo tampa Draugijos nariu, jei jo kandidatūrą Valdyba patvirtina paprasta balsų dauguma. Valdybos posėdyje, kuriame svarstomas naujų narių priėmimas ir jei tam neprieštarauja nei vienas narys, gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais.
  5. Asmuo Draugijos nariu tampa ir visas Įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.
  6. Draugijos narys įtraukiamas į Draugijos narių apskaitos sąrašą ir jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimas.
Lietuvos geografų draugijos nario mokestis

Draugijos nario mokestis – tai nustatyto dydžio įmoka, skirta Lietuvos geografų draugijos veiklai remti. Nario mokesčio dydis bei lengvatos patvirtintos 2022 m. kovo 18 d. vykusio LGD visuotinio susirinkimo metu.

Nario mokesčio įkainiai:

  • Stojamasis mokestis – 10 eurų;
  • Metinis nario mokestis – 20 eurų;
  • Lengvatiniai nario mokesčiai taikomi pensininkams bei besimokantiems nariams – 10 eurų.

Stojamąjį mokestį būtina sumokėti per vieną mėnesį nuo valdybos sprendimo priimti į LGD. Nario mokestį už einamuosius metus būtina sumokėti iki metų pabaigos. Metinis nario mokestis pradedamas mokėti tais metais, kuriais asmuo tapo LGD nariu. Nario mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais LGD renginių metu, LGD centrinėje būstinėje arba pavedimu.

Lietuvos geografų draugijos rekvizitai:
Gavėjas: Lietuvos geografų draugija
Registracijos kodas: 191692171
Sąskaitos Nr.: LT067044060001190374
Bankas: AB bankas SEB
Įmokos kodas: 1001
Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens (asmenų), už kurį mokate vardą bei pavardę, taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis

Jei turite klausimų dėl nario mokesčio mokėjimo galite teirautis el. paštu info@lgd.lt