Geografijos istorijos Lietuvoje žinynas

1766

 • Vilniuje išleista pirmoji (eiliuota) pasaulio geografijos studija
  (sudėjo Dominykas Radvila).

1773

 • Išleistas pirmasis „Bendrosios geografijos” vadovėlis.
  VU profesorius Karolis Virvičius 1773 m. išleido pirmąjį „Bendrosios geografijos” vadovėlį. Jis pradėjo ir sistemingą geografijos dėstymą.

1781

 • Įsteigta Gamtos mokslų katedra.
  Vilniaus universitete 1781 m. įsteigus Gamtos mokslų katedrą susidarė palankios sąlygos formuotis labiau integruotoms gamtos mokslų disciplinoms

1791 

 • Pradėta dėstyti geografija Lietuvos artilerijos karininkų mokykloje
  Architektas Laurynas Stuoka–Gucevičius nuo 1791 m. dėstė geografiją ir Lietuvos artilerijos karininkų mokykloje. Buvo sudaromi žemėlapiai, atliekami meteorologiniai stebėjimai.

1820

 • Vilniaus universitete įkurta Geodezijos katedra

1867

 • Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius
  Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius pradėjo skatinti geografinių tyrimų plėtrą. Skyrius apėmė Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijas.
  skaityti daugiau »

1886

 • Ignas Končius (1886-1975)
  Gimė 1886 liepos 31 d. Purvaičių k. (Telšių apsk.). Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1903–1907 m. – Liepojos gimnazijoje. 1907–1913 m. studijavo Petrogrado universiteto Fizikos–matematikos fakultete.
  skaityti daugiau »

1892

 • Steponas Kolupaila (1892-1964)
  Gimė 1892 metų rugsėjo 14 d. Tuminiškėse, netoli Agluonos. 1903 metais baigė pradžios mokyklą Tukume, 1911 m. – gimnaziją Mintaujoje (aukso medaliu), 1915 m. – Matavimo institutą Maskvoje, ligi 1919 m. tęsė mokslą Žemės ūkio akademijoje šalia Maskvos.
  skaityti daugiau »

1893

 • Kazimieras Pakštas (1893-1960)
  Kazys Pakštas gimė 1893 m. birželio 29 d. Alinaukos vienkiemyje (Utenos aps., Užpalių vls.). Jo tėvas 1903 metais persikėlė į Užpalius ir pradėjo verstis dailidės amatu. Pirmąsias mokslo žinias K. Pakštas gavo dvejus metus lankydamas slaptą lietuvių mokyklą, vėliau – valdišką Užpalių mokyklą ir “Saulės” draugijos kursus Kaune.
  skaityti daugiau »

1898

 • Išleistas pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis
  Petras Vileišis Čikagoje išleido pirmą geografijos vadovėlį lietuvių kalba pradinei mokyklai „Trumpa geografija arba Žemės aprašymas”
  skaityti daugiau »

1901-1910

 • Kazimieras Bieliukas (1901-1991)
  Gimė 1901 m. rugpjūčio 26 d. Dugnų kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.
  skaityti daugiau
 • Valerija Čepulytė (1904-1987)
  Gimė  1904 m. vasario 24 d. Mokslą pradėjo Petrapilyje (Sankt Peterburge).  1915 m. baigė Petrapilyje lietuvišką privačią pradžios mokyklą ir tris Kotrynos gimnazijos klases (1918).
  skaityti daugiau
 • Vaclovas Chomskis (1909-1976)
  Gimė 1909 m. lapkričio 14 d., Rietave, (Telšių apsk.). Mokėsi Rietavo pradžios mokykloje, Rietavo gimnazijoje, Kauno technikos mokykloje. 1929 m. baigė Kauno Mokytojų profsąjungos gimnaziją suaugusiems, tais pačiais metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938 m. baigė studijas, įgijo matematiko ir fiziko specialybes.
  skaityti daugiau

1921-1930

 • Eduardas Červinskas (1921-08-15)
  Gimė 1921m. rugpjūčio 15 d. Penzos mieste, Rusijoje. Mokėsi Kybartų gimnazijoje, Kauno III – je gimnazijoje (1932 – 1936 m.); 1936 – 1941 m. Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje (ATM), Susisiekimo skyriuje.
  skaityti daugiau 
 • Įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros (1922)
  Įkūrus Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universitetą, Matematikos-gamtos ir Technikos fakultetuose įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros, rengusios universalius specialistus.
  skaityti daugiau
 • Vytautas Gudelis (1923-2007)

  Gimė 1923 m. liepos 13 d. Kaune. 1933-1941 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1941m. įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos-matematikos fakulteto geologijos ir geografijos skyrių, klausė geologijos, geografijos, vėliau archeologijos ir istorijos paskaitų.
  skaityti daugiau

 • Alfonsas Basalykas (1924-1986)

  Gimė 1924 m. kovo 28 d. Balainių eiguvoje (netoli Jaskonių kaimo, Varėnos rajone).
  skaityti daugiau

 • Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra (1926)

  Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra. Nedidelis kolektyvas stengėsi vykdyti kompleksinius mokslinius tyrimus – nuo geomorfologinių iki etnografinių.
  skaityti daugiau

 • Vytautas Dvareckas (1928-2005)

  Gimė 1928 m. rugsėjo 20 d. Puvočių k. (Varėnos r.). 1935 m. pradėjo lankyti Puvočių pradinę m-klą, mokėsi Marcinkonių, Merkinės mokyklose, Vilniaus suaugusiųjų gimn-je. Dar mokydamasis aštuntoje klasėje, įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą laisvuoju klausytoju, sėkmingai baigė tris semestrus.
  skaityti daugiau

1931-1940

 • Antanas Barisas (1933-1986)
  Gimė 1933 m. liepos 3 d. Panevėžyje. Ten pat prabėgo vaikystė, mokyklos metai. Dar mokydamasis Panevėžio berniukų gimnazijoje, “atrado” prof. S. Kolupailos rašinius, daug keliavo ir svajojo apie hidrologiją – tais laikais mažai žinomą mokslą.
  skaityti daugiau
 • Česlovas Kudaba (1934-1993)
  Gimė 1934 m. liepos 24 d. Kobylniko (dabar – Naroč, Baltarusija) miestelyje Postavų r. Nuo 1940 m. apsigyveno Vaiciekavo k. (Ignalinos r.). Pradžios mokslus Č. Kudaba pradėjo 1942 m.
  skaityti daugiau
 • Įkurta Lietuvos geografų draugija (1934-01-26)
  Lietuvos geografų organizacijos steigimo idėją 1930 m. iškėlė prof. Kazys Pakštas. Lietuvos geografinės draugijos (LGD) įstatai įregistruoti 1934 metų sausio 9 dieną, o Steigiamasis susirinkimas įvyko 1934 metų sausio 26 dieną.
  skaityti daugiau
 • Įsteigtas Respublikos pedagoginis institutas (1935)
  Klaipėdoje įsteigtas Respublikos pedagoginis institutas.
  skaityti daugiau
 • Surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas (1938-09)
  Surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas
  skaityti daugiau

1941-1950

 • Įsteigtas Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institutas (1941)
  1941 m. buvo nutarta įsteigti Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutą. Jo veikla buvo atnaujinta 1945 m. Intensyviausiai buvo tyrinėjamos bendrosios fizinės geografinės Lietuvos teritorijos savybės bei gamtos ištekliai, būtini krašto atstatymui.

1951-1960

 • Juozas Macevičius apgynė daktaro disertaciją (1951-05-29)
  Šventoji ir jos nuotakis. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geologijos ir geografijos institutas
 • Mykolas Lasinskas apgynė daktaro disertaciją (1953-12-25)
  Lietuvos TSR mažųjų upių hidroenergetinių resursų rodikliai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas
 • Vytautas Gudelis apgynė daktaro disertaciją (1954-01-30)
  Lietuvos ir Kaliningrado srities pajūrio raida vėlyvajame glaciale ir postglaciale. Mokslo kryptis: 05 P. Institucija: MA geologijos ir geografijos institutas.
 • Kęstutis Kaušyla apgynė daktaro disertaciją (1955-03-29)
  Šalnos Lietuvos TSR. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas.
 • Įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija (1955-06-15)
  Lietuvos geografų iniciatyva 1955-06-15 LTSR Vyriausybės sprendimu Nr. 296 įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija – SSRS geografinės draugijos padalinys
  skaityti daugiau
 • Eduardas Červinskas apgynė daktaro disertaciją (1956-03-16)
  Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geologijos ir geografijos institutas.
 • Įvyko Lietuvos geografinės draugijos steigiamasis susirinkimas (1957-03-22)
  įvyko Lietuvos geografinės draugijos steigiamasis susirinkimas. Draugijos pirmininku susirinkimas išrinko akad. prof. K. Bieliuką.
 • Pradėtas leisti tęstinis mokslo leidinys “Geografinis metraštis” (1958)
  Akademiko profesoriaus Kazimiero Bieliuko rūpesčiu pradėtas leisti draugijos leidinys „Geografinis metraštis“.
  skaityti daugiau
 • Angelė Griciūtė apgynė daktaro disertaciją (1959-02-03)
  Lietuvos kurortų klimatas orais. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Įvyko (1959-05)
  Lietuvos geografinės draugijos, Lietuvos MA Geologijos ir geografijos instituto ir Vilniaus universiteto pastangomis įvyko Aleksandro Humboldto mirties 100 metų memorialinė konferencija, kurioje buvo perskaityti 7 moksliniai pranešimai apie A. Humboldtą.
 • Vincas Brazauskas apgynė daktaro disertaciją (1959-12-29)
  Rytų Lietuvos ekonominė – geografinė charakteristika. Mokslo kryptis: 06 P..
  Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas.
 • Vaclovas Vasilijus Ščemeliovas apgynė daktaro disertaciją.(1960-03-29)
  Lietuvos TSR orai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universiteta

1961-1970

 • Įsteigtas Draugijos Geodezijos skyrius Kaune (1961)
 • Algirdas Račinskas apgynė daktaro disertaciją (1961-04-25)
  Svarbiausieji dabartiniai geomorfologiniai procesai Rytų Lietuvos aukštumose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Algirdas Stanaitis apgynė daktaro disertaciją (1963-03-29)
  Pietryčių Lietuvos ežerų dubenų raida terasių tyrimo duomenimis. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Irena Ignatavičienė apgynė daktaro disertaciją (1964-12-29)
  Cirkuliaciniai procesai virš Pabaltijo kaip bendrosios atmosferos cirkuliacijos sudėtinė dalis. Mokslo kryptis: 06 P.. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Daina Galvydytė apgynė daktaro disertaciją (1965-03-30)
  Žemaičių aukštumos dirvožemių danga kaip fizinio geografinio komplekso komponentas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Vytautas Lastas apgynė daktaro disertaciją (1965-10-05)
  Lietuvos vidutinių miestų, kaip rajonus formuojančių centrų, vaidmuo. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Bronislovas Vaclovas Kavaliauskas apgynė daktaro disertaciją (1965-10-26)
  Saulės radiacijos ištekliai Pietų Pabaltyje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Justinas Tamošaitis apgynė daktaro disertaciją (1965-10-26)
  Lietuvos TSR pelkėguoliai ir jų genetinė klasifikacija. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Ona Miliūnienė apgynė daktaro disertaciją (1966-03-15)
  Lietuvos TSR pajūrio ekonominis-geografinis rajonas ir jo tolesnis vystymas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Juozas Vytautas Zagorskis apgynė daktaro disertaciją (1966-05-26)
  Kauno miestas – stambiausias pietų Lietuvos ekonominio rajono traukos dėsnis. Mokslo kryptis: 06 P.. Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas
 • Juozas Tomkus apgynė daktaro disertaciją (1966-05-31)
  Fitofenofazės ir jų ryšys su klimatu Pietų Pabaltyje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Rožė Stauskaitė apgynė daktaro disertaciją (1966-06-21)
  Pietrytinio Baltijos pajūrio krantų zonos nešmenų litologija ir litodinamika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Jonas Vytautas Minkevičius apgynė daktaro disertaciją (1966-11-01)
  Kuršių Nerijos pustomų kopų eolodinaminė charakteristika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Jonas Vaižgantas Kirlys apgynė daktaro disertaciją (1966-11-01)
  Plūsmo srauto dinamika ir reljefo formavimo įtaka seklaus – smėlingo kranto sąlygose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Petras Korkutis apgynė daktaro disertaciją (1967-06-22)
  Pietų Pabaltijo laisvos atmosferos aerologinės sandaros ir aeroklimato ypatumai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Algirdas Rainys apgynė daktaro disertaciją (1967-10-24)
  Lietuvos TSR upių nuotėkio pasiskirstymas per metus. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Elena Žukaitė apgynė daktaro disertaciją (1967-11-14)
  Šventosios ir Žeimenos upių baseinų ežerų hidrofizinių rodiklių ir dujinio režimo įvertinimas žuvininkystei. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas (1967-12-27)
  Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas, skirtas geografinėms problemoms ir Draugijos veiklos ataskaitai apsvarstyti
  skaityti daugiau
 • Valerija Klimavičienė apgynė daktaro disertaciją (1968-05-28)
  Lietuvos kvartero smėlių genetiniai tipai ir jų palyginamoji litologinė charakteristika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Vytautas Gudelis apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1969-04-11)
  Pabaltijo reljefas ir kvarterio dariniai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: SSSR mokslų akademijos geografijos institutas
 • Juozas Macevičius apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1969-12-30)
  Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų skaičiavimo metodai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Jonas Kunčina apgynė daktaro disertaciją (1970-02-24)
  Vilnius – Rytų Lietuvos ekonominį rajoną organizuojantis centras. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Kazimieras Gaigalis apgynė daktaro disertaciją (1970-06-30)
  Landšafto litogeninio pagrindo įtaka Lietuvos upių nuotėkiui. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Zinaida Birietienė apgynė daktaro disertaciją (1970-12-15)
  Dirvožemių erozija šiaurrytinės Lietuvos priemuoliniuose šlaituose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

1971-1980

 • Danutė Lukianienė apgynė daktaro disertaciją (1971-02-16)
  Sausinamųjų melioracijų įtakos tyrimas metiniam ir maksimaliam Lietuvos TSR upių nuotėkiui. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Ragnytė Miknevičienė apgynė daktaro disertaciją (1971-06-29)
  Dirvodaros ypatumai Lietuvos TSR smėlinguose landšaftuose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Narciza Špirkauskaitė apgynė daktaro disertaciją (1972-02-16)
  Ilgai gyvenančių alfa radioaktyvių medžiagų pasiskirstymo atmosferoje meteorologiniai aspektai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Jonas Liutavaras Masiliūnas apgynė daktaro disertaciją (1972-05-19)
  Lietuvos Vidurio lygumos landšaftinė – geocheminė charakteristika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Mykolas Lasinskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1972-06-13)
  Nemuno nuotėkio režimo dėsningumų tyrimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Jūratė Julija Galčienė apgynė daktaro disertaciją (1972-06-27)
  Pietryčių Lietuvos ežerų vystymasis facijinės analizės pagrindu. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Juozapas Dubra apgynė daktaro disertaciją (1972-10-31)
  Kuršių marios kaip nuotakinių vandenų priemėjas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Juozas Burneikis apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1972-12-15)
  Lietuvos upių nuotėkio reguliavimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Stasys Vaitekūnas apgynė daktaro disertaciją (1972-12-26)
  Lietuvos TSR gyventojų migracijos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Alfonsas Vaišnoras apgynė daktaro disertaciją (1973-01-23)
  Lietuvos perspektyvinio vandens ūkio sudarymo metodika ir analizė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Rita Stasė Janukėnienė apgynė daktaro disertaciją (1973-01-23)
  Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities hidrolognis rajonavimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Aleksandra Machniova apgynė daktaro disertaciją (1973-04-10)
  Pietinio Pabaltijo upių nuotėkio formavimosi sąlygos ir prognozės. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Milda Kovalenkovienė apgynė daktaro disertaciją (1973-06-05)
  Lietuvos TSR upių sausmečio charakteristikų tyrimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Milda Lilija Mikutienė apgynė daktaro disertaciją (1973-09-24)
  Pagrindiniai Vidurio Lietuvos moreninės lygumos struktūros, reljefo ir kilmės bruožai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Teodoras Bumblauskis apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1973-09-24)
  Pertvarkomojo vandenskyrinio moreninio kraštovaizdžio ekologinė optimizacija (Rytų žemaičių plynaukštės pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Ieva Švarcaitė apgynė daktaro disertaciją (1973-10-30)
  Kalvoto moreninio landšafto litogeninio fundamento antropogeninis performavimas (Vištyčio – Gražiškių aukštumos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Elena Magdalena Kudirkienė apgynė daktaro disertaciją (1973-11-02)
  Gyvenvietės Lietuvos gamtiniame kraštovaizdyje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Raisa Beržanskienė apgynė daktaro disertaciją (1974-04-16)
  Lietuvos TSR upių tinklo baseinų struktūros tyrimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Aloyzas Rimantas Pareigis apgynė daktaro disertaciją (1974-06-18)
  Tvenkinių įrengimo sąlygų Lietuvos upių slėniuose tyrimai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Paulius Kavaliauskas apgynė daktaro disertaciją (1974-10-29)
  Kraštovaizdžio rekreacinės analizės svarbiausios problemos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Įvyko Lietuvos geografinės draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija, skirta Draugijos veiklai apsvarstyti (1975-02-04)
  Konferenciją atidarė Draugijos prezidentas prof. A. Basalykas. Pranešimą apie Draugijos veiklą skaitė Draugijos mokslinis sekretorius V. Minkevičius.
  skaityti daugiau 
 • Įvyko Lietuvos geografų draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija (1980-02-26)
  Konferenciją atidarė draugijos Pirmininkas prof. A. Basalykas. Ataskaitą apie Draugijos veiklą pateikė Draugijos mokslinis sekretorius V. Minkevičius
 • Algimantas Tiknius apgynė daktaro disertaciją (1975-04-29)
  Sausinimo įtakos atskiriems vandens režimo elementams eksperimentinio įvertinimo metodiniai klausimai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Aldona Janė Mikelinskienė apgynė daktaro disertaciją (1975-06-10)
  Apie Pietų Pabaltijo radiacinių rūkų gamtinį radioaktyvumą ir cheminę sudėtį. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Ramunė Auksuolė Vaitonienė apgynė daktaro disertaciją (1975-06-24)
  Dzūkijos senosios žemyninės kopos (geomorfologinė analizė). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Įšėjo V. Gudelio redaguota monografija „Baltijos jūros geologija” (1976)
 • Vaidotas Januškis apgynė daktaro disertaciją (1977-05-19)
  Lietuvos upių minimalus nuotėkis šiltuoju laikotarpiu. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado hidrmeteorologijos institutas
 • Kęstutis Jonas Švedas apgynė daktaro disertaciją (1978-05-03)
  Ledyninis akumuliacinis reljefas ir jo periglacialinis performavimas (Medininkų aukštumos ir Eišiškių plynaaukštės pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geofizikos institutas
 • Kęstutis Kilkus apgynė daktaro disertaciją (1979-04-12)
  Ežerų poveikio upių hidrologiniam režimui, esant aukštam nuotėkio sureguliavimui natūraliu būdu, tyrimas (Pietryčių Lietuvos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas
 • Elena Stankūnienė apgynė daktaro disertaciją (1979-04-29)
  Lietuvos TSR kaimo gyventojų vystymosi geografiniai ypatumai ir juos sąlygojantys veiksniai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas
 • Išleista Č. Kudabos knyga „Geografinės kelionės ir atradimai” (1980)
 • Marija Eidukevičienė apgynė daktaro disertaciją (1980-02-13)
  Karbonatų išplovimo gylis kaip kriterijus moreninių nuogulų amžiui nustatyti. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

1981-1990

 • Larisa Dicevičienė apgynė daktaro disertaciją (1982-04-27)
  Ledyninio akumuliacinio reljefo struktūriniai – geomorfologiniai tyrimai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas
 • Rimantas Krupickas apgynė daktaro disertaciją (1983-02-22)
  Geomorfologinis veiksnys, kaip kalvoto moreninio reljefo funkcijų lėmėjas (Švenčionių aukštumos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas
 • Algirdas Račinskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1984-04-27)
  Dirvožemio erozijos dėsningumai ir jų išaiškinimo metodai (Lietuvos TSR pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas
 • Išleista A. Basalyko knyga „Žemė – žmonijos buveinė” (1985)
 • Irena Pempaitė apgynė daktaro disertaciją (1986-05-20)
  Vandens – šiluminio balanso režimas ir pavasarinių dirvožemio atsargų dinamika Lietuvos Vidurio žemumoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas
 • Zenonas Rimkus apgynė daktaro disertaciją (1986-06-10)
  Lietuvos upių vagų procesų dėsningumai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas
 • Margarita Jankauskaitė apgynė daktaro disertaciją (1986-10-13)
  Sunkieji metalai Rytų Lietuvos landšafto geocheminėse sąlygose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas
 • Algimantas Česnulevičius apgynė daktaro disertaciją (1986-12-23)
  Morfometriniai kraštinių ledininių darinių reljefo rodikliai – jo genezės ir evoliucijos atspindys (Lietuvos aukštumų pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas
 • Stasys Vaitekūnas apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1987-02-12)
  Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių sisteminio tyrimo problemos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado valstybinis A.Ždanovo universitetas
 • Išleista Č. Kudabos knyga „Kalvotoji Aukštaitija” (1988)
 • Jonas Milius apgynė daktaro disertaciją (1988-10-18)
  Lietuvos TSR žemės naudmenų dinamikos dėsningumai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado valstybinis universitetas
 • Ričardas Baubinas apgynė daktaro disertaciją (1988-11-30)
  Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija smulkiai kalvotose moreninėse agrogeosistemose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus Geografijos institutas
 • Atkurta Lietuvos geografų draugija (1989-04-26)
  Neeiliniame suvažiavime buvo atkurta Lietuvos geografų draugija,
  skaityti daugiau
 • Mykolas Mikalajūnas apgynė daktaro disertaciją (1989-05-16)
  Vėjas trasoje nuo pietų Baltijos uostų iki Atlanto vandenyno. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: SSRS hidrometeorologijos mokslo tyrimų centras
 • Brunonas Gailiušis apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1989-11-16)
  Mažų upių išteklių vertinimo ir naudojimo landšaftinis-hidrologinis pagrindimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas
 • Vilma Cicėnienė apgynė daktaro disertaciją (1990-11-15)
  Klaipėdos uosto pramoninio komplekso kūrimosi ir vystymosi problemos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

1991-2000

 • Alfonsas Darbutas apgynė daktaro disertaciją (1992-06-04)
  Nemuno upės vaginiai procesai ir antropogeninio faktoriaus įtaka jiems. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas
 • Arūnas Bukantis apgynė daktaro disertaciją (1992-12-02)
  Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Zenonas Gulbinas apgynė daktaro disertaciją (1992-12-22)
  Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija vidutiniškai ir stambiai kalvotose pakraštinių ledyninių darinių agrogeosistemose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Išleista Č. Kudabos knyga „Septyni keliai iš Varnių” (1993)
 • Saulius Stanaitis apgynė daktaro disertaciją (1993-03-26)
  Lietuvos kaimo centrų formavimas (geografinė studija). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Arūnas Galkus apgynė daktaro disertaciją (1993-04-02)
  Nuosėdinės medžiagos parametrų sezoninė ir erdvinė dinamika sedimentacijos procese (Nemunas-Kuršių marios-Baltijos jūra). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Gintautas Žilinskas apgynė daktaro disertaciją (1993-04-02)
  Banginė patvanka gožos zonoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Kęstutis Kilkus apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1993-04-15)
  Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Paulius Kavaliauskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1993-04-15)
  Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Julius Taminskas apgynė daktaro disertaciją (1993-05-04)
  Hidrologinis Šiaurės Lietuvos karstinio rajono režimas ir jo įtaka karsto raidai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Zigmas Janukonis apgynė daktaro disertaciją (1993-05-18)
  Pietrytinės Baltijos jūros kranto zonos sandara, reljefas ir morfodinamika. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Marija Eidukevičienė apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1993-05-25)
  Lietuvos rūgščių dirvožemių kalkinimo optimizavimo geocheminis ir geografinis pagrindimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Eugenijus Gentvilas apgynė daktaro disertaciją (1993-05-28)
  Lietuvos glacigeninio reljefo epigenezės pagrindiniai bruožai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Stasys Paškauskas apgynė daktaro disertaciją (1993-12-17)
  Dirvožemių defliacija Lietuvos Pajūrio žemumoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas
 • Audronė Galvonaitė apgynė daktaro disertaciją (1993-12-21)
  Meteorologinių faktorių įtaka atmosferos užterštumui Lietuvoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universietas
 • Regina Morkūnaitė apgynė daktaro disertaciją (1993-12-29)
  Svarbiausi Lietuvos dirvožemių defliacijos veiksniai ir jos prognozė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas
 • Antanas Lankelis apgynė daktaro disertaciją (1993-12-29)
  Landšaftiniai ekologiniai miško-pelkės kontaktinių zonų funkcionavimo ypatumai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos instituta
 • Leonora Živilė Gelumbauskaitė apgynė daktaro disertaciją (1994-02-04)
  Pietryčių Baltijos dugno reljefas ir kai kurios jo tyrimų metodinės problemos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Nijolė Sofija Eitminavičienė apgynė daktaro disertaciją (1994-02-25)
  Lietuvos landšaftų struktūros kaita 1865-1965 metais. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Nijolė Ona Savukynienė apgynė daktaro disertaciją (1994-02-25)
  Sporų žiedadulkių spektrų formavimas jūrinėse bei kontinentinėse nuogulose ir jų taikymas antropogeninės augalijos kaitoms rekonstruoti. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas
 • Algirdas Petras Dilys apgynė daktaro disertaciją (1994-02-28)
  Vandens ir cheminių elementų apytaka kalvotame Rytų Lietuvos agro-ir miško landšafte. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija (1996-02-09)
  Įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija.
  skaityti daugiau
 • Izolda Ona Bražukienė apgynė daktaro disertaciją (1996-05-10)
  Lietuvos linininkystės istorinė geografinė analizė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Prasidėjo XXVIII tarptautinis geografų kongresas (1996-08-04)
  1996 m. rugpjūčio 4-10 d. Hagoje (Olandija) vyko XXVIII tarptautinis geografų kongresas. Kongreso devizas: „Sausuma, jūra ir žmogaus poveikis”.
  skaityti daugiau
 • Rimas Petras Žaromskis apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1997-04-25)
  Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Vidmantas Daugirdas apgynė daktaro disertaciją (1997-10-28)
  Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo istorinė geografinė analizė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Išleistas straipsių rinkinys „Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga” (1998)Filomena Kavoliutė apgynė daktaro disertaciją (1998-04-30)
  Aukštaičių aukštumos agrarinio kraštovaizdžio transformacijos retrospektyvinė analizė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Jūratė Kriaučiūnienė apgynė daktaro disertaciją (1998-06-22)
  Stambių vandens ūkio objektų įtaka Kuršių marių hidrologiniam režimui. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas
 • Gintaras Valiuškevičius apgynė daktaro disertaciją (1998-06-24)
  Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Ramūnas Povilanskas apgynė daktaro disertaciją (1998-12-22)
  Kuršių Nerijos marių kranto zonos morfodinamikos bruožai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Įteikti K. Pakšto medaliai (1999)
  K. Pakto medaliai įteikti: žymiam geografui, K. Pakšto atminimo puoselėtojui prof. Stasiui Vaitekūnui ir Jaunųjų geografų mokyklai, veikiančiai prie Vilniaus pedagoginio universiteto (Mokyklos įkūrėjas ir nenuilstantis vadovas – doc. Rimantas Krupickas)
 • Egidijus Rimkus apgynė daktaro disertaciją (1999-03-16)
  Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Įvyko antrasis Lietuvos geografų kongresas (1999-04)
  Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos geografų draugijos ir Geografijos instituto iniciatyva Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiami mūsų šalies geografai vėl susirinko į kongresą.
  skaityti daugiau
 • Henrikas Pauliukevičius apgynė daktaro disertaciją (1999-04-28)
  Žemės naudmenų poveikis biogeninių medžiagų nuotėkiui. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Olegas Pustelnikovas apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1999-05-07)
  Kuršių marių dugno nuosėdų geochemija (Geochemistry of sediments of the Curonian lagoon (monografija). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Gdansko universitetas
 • Algimantas Česnulevičius apgynė habilituoto daktaro disertaciją (1999-09-08)
  Morfometrinė Lietuvos reljefo struktūra. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Regina Prapiestienė apgynė daktaro disertaciją (1999-09-19)
  Urbanizuoto kraštovaizdžio želdynų ekologinis vertinimas (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Darius Česnavičius apgynė daktaro disertaciją (1999-11-05)
  Didžiųjų Lietuvos miestų priemiestinių zonų žemės naudojimo geografiniai ypatumai (Vilniaus ir Klaipėdos priemiesčių pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Virginijus Gerulaitis apgynė daktaro disertaciją (1999-12-03)
  Merkio baseino upių slėnių apgyvendinimo raida. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Dovilė Krupickaitė apgynė daktaro disertaciją (1999-12-17)
  Lietuvos urbanizacijos geografijos problemos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Rimutė Stakėnienė apgynė daktaro disertaciją (1999-12-21)
  Angliavandeniai ežero, upės, lagūnos ir jūros sedimentacinėse aplinkose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Donatas Burneika apgynė daktaro disertaciją (2000-03-10)
  Nekilnojamojo turto vietos kainų teritorinės sklaidos dėsningumai miestuose (Dedukcinės metodologijos pagrindu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Marytė Dumbliauskienė apgynė daktaro disertaciją (2000-05-19)
  Teminių žemėlapių kvalimetrinė analizė (Lietuvos Respublikos kartografinių leidinių komunikacinės kokybės pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Gintaras Ribokas apgynė daktaro disertaciją (2000-06-27)
  Lietuvos miestų teritorijų žemėveikslių struktūra ir jos kaita. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Giedrė Beconytė apgynė daktaro disertaciją (2000-07-03)
  Teminės kartografijos informacinės sistemos kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio atlaso pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Ieva Baužienė apgynė daktaro disertaciją (2000-08-23)
  Deliuvinių dirvožemių savybės ir genezė Rytų Lietuvos kalvotame agrokraštovaizdyje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Erika Rimavičiūtė apgynė daktaro disertaciją (2000-09-25)
  Nuotėkio reguliavimo tvenkinių įtaka upių žemutiniams bjefams. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas
 • Daumantas Bauža apgynė daktaro disertaciją (2000-10-30)
  Aukštaičių aukštumos rinų morfologija ir genezė. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Gintautas Stankūnavičius apgynė daktaro disertaciją (2000-11-23)
  Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Darius Jarmalavičius apgynė daktaro disertaciją (2000-11-30)
  Eolinė smėlio diferaenciacija jūros krante. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

2001-2005

 • Geografija Lietuvoje = Geography in Lithuania: skirta 29-ajam tarptautiniam geografų kongresui „Gyvenimas įvairovėje” (2001)
 • Minijus Samuila apgynė daktaro disertaciją (2001-04-12)
  Medžiagų srautų elementariuose baseinuose modeliavimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Giedrė Godienė apgynė daktaro disertaciją (2001-10-11)
  Užstatymo intensyvumo kaitos dėsningumai urbanizuotame kraštovaizdyje (Lietuvos mietų pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Išleista knyga „Žymiausi Lietuvos geografai” (sud. K. Švedas) (2002)
 • Įteikti K. Pakšto medaliai (2002)
  K. Pakšto medaliai įteikti: žymiam geografui prof. Vytautui Gudeliui ir žurnalui „Mokslas ir gyvenimas”
 • Rita Linkevičienė apgynė daktaro disertaciją (2002-01-15)
  Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Edikas Kriaučiūnas apgynė daktaro disertaciją (2002-03-14)
  Geografinės padėties veiksnys teritorijos vertinime. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Jurgita Rimkuvienė apgynė daktaro disertaciją (2002-04-26)
  Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Diana Šarauskienė apgynė daktaro disertaciją (2002-06-24)
  Drūkščių ežero hidrologinio režimo analizė ir modeliavimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas
 • Arūnas Bautrėnas apgynė daktaro disertaciją (2002-12-13)
  Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje (kompiuterinių programų pagrindu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Darijus Veteikis apgynė daktaro disertaciją (2003-03-28)
  Technogeninė kraštovaizdžio morfostruktūra (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas
 • Giedrė Vaikutienė apgynė daktaro disertaciją (2003-04-11)
  Baltijos jūros centrinės dalies paleogeografinių sąlygų kaita ledynmetyje ir holocene diatomėjų tyrimų duomenimis. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Birutė Petkevičienė apgynė daktaro disertaciją (2003-04-14)
  Automobilių kelių infrastruktūros plėtros ir turizmo vystymosi sąveikos geografiniai aspektai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Galina Bartkevičienė apgynė daktaro disertaciją (2003-12-12)
  Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Natalija Babelčius apgynė daktaro disertaciją (2005-06-13)
  Nemuno baseino upių maksimalus pavasario nuotėkis ir jo charakteristikų apskaičiavimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Odesos valstybinis universitetas
 • Rasa Šimanauskienė apgynė daktaro disertaciją (2005-11-18)
  Kraštovaizdžio biotos teritorinės struktūros morfologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Jelena Vaitkevičienė apgynė daktaro disertaciją (2005-12-02)
  Geografinių informacinių sistemų taikymas specialiosios paskirties žemėlapių sudarymo ir analizės metodikos optimizavimui (navigacinių žemėlapių pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
 • Andrius Štaras apgynė daktaro disertaciją (2005-12-09)
  Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių tyrimas remiantis skirtingais klimato kaitos scenarijais. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas

2006-2010

 • Justas Kažys apgynė daktaro disertaciją (2006-09-15)
  Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Ričardas Skorupskas apgynė daktaro disertaciją (2006-09-27)
  Kraštovaizdžio struktūros geoekologinio optimalumo metodologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Giedrė Paltanavičiūtė apgynė daktaro disertaciją (2006-10-17)
  Etninių ir religinių įtampų teritorinė struktūra Lietuvoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Įteiktas K. Pakšto medalis (2007)
  K. Pakšto medalis įteiktas dr. Nijolei Sofijai Eitminavičienei
 • Išleistas enciklopedinis žinynas „Lietuvos geografai” (2007)
 • Inga Dailidienė apgynė daktaro disertaciją (2007-04-13)
  Hidroklimatinių sąlygų kaitos ypatumai Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje ir Kuršių mariose. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Jonas Volungevičius apgynė daktaro disertaciją (2007-10-02)
  Dirvožemio dangos teritorinės diferenciacijos ypatumai kraštovaizdžio struktūros kontekste (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Eduardas Spiriajevas apgynė daktaro disertaciją (2007-12-14)
  Turizmo įtaka pasienio regionų plėtrai (Pitryčių Baltijos pakrančių regionų ekonominė – geografinė studija. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Donatas Pupienis apgynė daktaro disertaciją (2008-09-26)
  Vandens dinamikos ypatumai Pietryčių Baltijoje. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Edvinas Stonevičius apgynė daktaro disertaciją (2008-11-21)
  Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Įteikti K. Pakšto medaliai (2009)
  K. Pakšto medaliai įteikti: prof. Algirdui Stanaičiui ir Visuotinei lietuvių enciklopedijai
 • Valdas Petrulis apgynė daktaro disertaciją (2009-09-25)
  Lietuvos politinio lauko teritorinė struktūra (elektorinio metodo pagrindu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Daiva Verkulevičiūtė apgynė daktaro disertaciją (2009-12-18)
  Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Visuotinis Draugijos narių susirinkimas (2010-06-14)
  Įvykęs Visuotinis Draugijos narių susirinkimas davė naują impulsą atgaivinti kai kurias primirštas veiklas. Atnaujinta draugijos veiklos uždaviniai ir veiklos gairės. Iškelti prioritetiniai uždaviniai, kurie tiesiogiai siejasi su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais.
 • Laura Veriankaitė apgynė daktaro disertaciją (2010-09-24)
  Žiedadulkių koncetracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau
 • Įvyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas (2010-11-12)
  Įvyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas „Geografijos mokslas Lietuvoje: darbai ir perspektyvos“. Forume diskutavo geografai, atsakingų mokslo ir studijų institucijų atstovai, parengta rezoliucija. Forumo metu paminėta ilgamečio Draugijos prezidento ir vieno ryškiausių šio laikmečio geografų Ričardo Baubino jubiliejinės gimimo metinės, pagerbtas jo atminimas bei aptarti jo darbai ir idėjos.
  skaityti daugiau

2011-2020

 • Įteiktas K. Pakšto medalis (2011)
  K. Pakšto medalis įteiktas ilgamečiam LGD prezidentui doc. dr. Ričardui Baubinui (po mirties)
 • Ligita Smagurauskienė apgynė daktaro disertaciją (2011-02-18)
  Verslo skatinimo sistemos teritorinės organizacijos ypatumai Lietuvoje (1998-2008 m.). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Geologijos ir geografijos institutas
  skaityti daugiau 
 • Judita Liukaitytė apgynė daktaro disertaciją (2011-03-25)
  Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas.
  skaityti daugiau 
 • Linas Bevainis apgynė daktaro disertaciją (2011-06-03)
  Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu). Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau 
 • Visuotinis LGD narių susirinkimas (2011-06-18)
  Lietuvos geografų draugijos nariai rinkosi į Užpalius (Utenos r.), į visuotinį susirinkimą.
  skaityti daugiau 
 • Pakartotinis metinis Draugijos narių susirinkimas (2011-07-07)
  Įvyko pakartotinis metinis Draugijos narių susirinkimas. Buvo aptarta draugijos veikla per praėjusius metus Po susirinkimo draugijos nariai dalijosi įspūdžiais iš kelionių į poliarinį Uralą ir į Kaliningrado sritį.
 • Rolandas Tučas apgynė daktaro disertaciją (2012-02-24)
  Lietuvos teritorijos apgyvenimo raida I–XII a. Mokslo kryptis: 06 P. Institucija: Vilniaus universitetas
  skaityti daugiau 
 • Įteiktas K. Pakšto medalis (2013 m.)
  K. Pakšto medalis įteiktas prof. dr. habil. Pauliui Kavaliauskui už nuopelnus Lietuvos geografijos mokslui ir geografų ruošimą.
 • Laurynas Jukna apgynė daktaro disertaciją (2014-01-31)
  „Kraštovaizdžio technogeniškumo kiekybinio vertinimo metodologija (Didžiųjų Lietuvos miestų pavyzdžiu)” (Geografija 06 P).
  skaityti daugiau 
 • V. Pukelytė Baltrūnienė apgynė daktaro disertaciją (2014-03-25)
  „Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)” (Fizinė geografija 06 P).
  skaityti daugiau 
 • Gintarė Pociūtė apgynė daktaro disertaciją (2014-05-09)
  „Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje” (Fizinė geografija 06 P).
  skaityti daugiau 
 • D. Karmazienė apgynė daktaro disertaciją (2014-05-15)
  „Vėlyvojo Nemuno apledėjimo keiminių terasų morfogenezė ir jų erdvinė sklaida” (Fizinė geografija 06 P).
  skaityti daugiau 
 • Inga Žalalienė apgynė daktaro disertaciją (2014-05-23)
  „Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu)” (Fizinė geografija 06 P).
  skaityti daugiau
 • 2014 m. LGD kelionė į Baltarusiją (2014-05-31)
  Lietuvos geografų draugijos kelionė į prof. Česlovo Kudabos gimtinę, Minską ir aplankant senąsias LDK pilis Baltarusijoje, kuri vyko 2014 m. gegužės 31 – birželio 1 d.
  skaityti daugiau
 • III Lietuvos geografų kongresas (2014-09-26)
  Lietuvos geografų draugijos įkūrimo 80 metų jubiliejui paminėti 2014 m. rugsėjo 26-27 d. vyko III Lietuvos geografų kongresas, kurio metu vyks tarptautinė mokslinė konferencija “Visuomenės iššūkiai geografijos mokslui Baltijos jūros regione”.
  skaityti daugiau

Tapk nariu!

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės