Įkurta Lietuvos geografų draugija

Lietuvos geografų organizacijos steigimo idėją 1930 m. iškėlė prof. Kazys Pakštas. Lietuvos geografinės draugijos (LGD) įstatai įregistruoti 1934 metų sausio 9 dieną, o Steigiamasis susirinkimas įvyko 1934 metų sausio 26 dieną.

Pirmuoju Lietuvos geografinės draugijos pirmininku išrinktas K.Pakštas. Aktyvūs draugijos steigėjai ir organizatoriai buvo Juozas Dalinkevičius, Steponas Kolupaila. Oficialiu Draugijos leidiniu tapo žurnalas “Kosmos”.

Lietuva buvo viena paskutiniųjų Europos šalių, neturėjusių geografų draugijos. Ligi tol Lietuvos teritorijoje kai kuriuos geografinius tyrimus organizavo ir Imperatoriškosios Rusijos geografijos draugijos Šiaurės – Vakarų skyrius (įsteigtas 1867 m.), ypač aktyviai veikęs Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. Nepaisant to, jau nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1922 m. geografiniai tyrimai buvo intensyviai plėtojami tiek gamtos, tiek visuomenės geografinio pažinimo linkmėmis. Gamtinės geografijos srityje ypač sėkmingai vystytas upių ir ežerų pažinimas, visuomeninės geografijos srityje – aktualūs geopolitiniai tyrimai. Tai, o taip pat geografinio švietimo poreikis bei reikmė atstovauti Lietuvą tarptautiniuose mokslo forumuose skatino geografus burtis į profesinę bendruomenę.

Dėl didelio visuomenės dėmesio geografiniam šalies ir pasaulio pažinimui pirmaisiais Lietuvos geografų draugijos nariais buvo ne tik geografijos mokslininkai ir mokytojai, tačiau ir iškilūs kariškiai, teisininkai. Draugija turėjo apie 120 narių.

Svarbiausieji LGD veiklos barai iki Antrojo pasaulinio karo buvo geografijos mokslo žinių gausinimas ir sklaida (daugiausia – per mokslo leidinį “Kosmos”) bei betarpiško Tėvynės pažinimo skatinimas (per kelionių, pažintinį turizmą). Ypač daug nuveikta geografijos žinių propagavimo srityje viešose paskaitose.

Prisegtukai: