Geografija ir edukacija

Leidinys Geografija ir edukacija: mokslo almanachas (Geography and Education: Science Almanac) yra periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. vieną kartą per metus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai sąsajoje su geografijos ugdymo praktika. Žurnalas yra tarpdisciplininio pobūdžio, kuriame publikuojami ne tik socialinių, fizinių, bet ir kitų mokslo sričių bei krypčių straipsniai, kurių objektas ir metodai turi aiškią geografinę dimensiją (istorijos, literatūros, menų, sporto, informatikos ir pan.).

Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis. Juose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados.

Žurnalas yra atviras naujoms geografijos ir edukacijos idėjoms bei praktikoms. Greta probleminių straipsnių, žurnale publikuojamos įvairios apžvalgos, recenzijos, paminėjimai. Straipsniai yra recenzuojami. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamas.

Žurnalas Geografija ir edukacija: mokslo almanachas yra šiose duomenų bazėse:

Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje.

Geography and Education: Science Almanac is a periodical scientific journal that has been published annually since 2013. The journal contains articles discussing the issues of geography and its education in relation to the geography education practice. The journal is of intra-disciplinary nature and contains articles not only of the social, physical, but also of other areas and fields of science the objects and methods of which are characterised by a clear geographic dimension (of history, literature, arts, sports, information technologies, etc.).

The languages of the journal include Lithuanian, English, Russian, German, Polish and other. The papers must contain all requisite parts: the aim of the paper, object, methodology, findings and conclusions. The journal is open for new geography and education ideas and practices. In addition to problem-oriented articles, the journal also publishes various reviews and references. The articles are peer-reviewed.

The journal practises double-blind peer review. The editorial board is comprised of scholars from different countries. The journal does not charge for article processing and submission.

The journal articles can be submitted in Lithuanian, English and Russian languages once a year. The journal encompasses not only research articles but reviews of monographs, defended PhD theses and conference proceedings as well. The journal also include memoirs by the university honorary scientists and public figures of Education science, there appear articles stimulating discussions.

In 2016 the journal was awarded an international standard number of an electronic serial. Since 2014 it has been included into databases:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. The journal are licensed using CC_BY_SA license that allows others to distribute, modify and create new works, even commercially, by indicating the author of the primary source. The new work should contain the same license as the original work.

Redakcija / Editorial Team

Vyriausiasis redaktorius / Editor-in-Chief
Zigmas Kairaitis

Atsakingasis redaktorius / Responsible Editor
Genovaitė Kynė

Nariai / Members

 • Victoria Andreyeva
  Valstybinis pedagoginis M. Tanko universitetas, Maxim Tank State Pedagogical University, BY
 • Andrius Balčiūnas
  Lietuvos kartografų draugija, Lithuanian Cartographic Society, LT
 • Eyüp Artvinli
  Eskišechyro Osmangazio universitetas, Eskişehir Osmangazi Üniversity, TR
 • Dorota Chudy-Hyski
  Čenstochovos Jano Dlugošo universitetas, Jan Dlugosz University in Czestochowa, PL
 • Ivan Farský
  J. E. Purkinės universitetas, University of J. E. Purkyně, CZ
 • Šarūnas Gerulaitis
  Ugdymo plėtotės centras, Education Development Centre ,LT
 • Asta Lapėnienė
  Vytauto Didžiojo universitetas, Vytautas Magnus University, LT
 • Genovaitė Kynė
  Lietuvos geografų draugija, Lithuanian Geographical Society, LT
 • Lucile Medina
  Paul Valéry Montpeljė 3 universitetas, Universityof Paul Valéry Montpellier 3, FR
 • Darijus Veteikis
  Vilniaus universitetas, Vilnius University, LT
 • Daiva Verkulevičiūtė – Kriukienė
  Klaipėdos universitetas, Klaipėda University, LT

Kontaktai

Lietuvos geografų draugija / Lithuanian Geographical Society
M. K. Čiurlionio g.21, Lt-03101 Vilnius, Lietuva / M. K. Čiurlionio st. 21, Lt-03101 Vilnius, Lithuania
El. paštas / E-mail info@lgd.lt
Telefonas / Telephone +370 5 2398287
Interneto svetainės adresas /Internet Address: https://www.lgd.lt

Tapk nariu!

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės