Laurynas Jukna apgynė daktaro disertaciją

2014 m. sausio 31 d. Laurynas Jukna apgynė disertaciją, kurios tema „Kraštovaizdžio technogeniškumo kiekybinio vertinimo metodologija (Didžiųjų Lietuvos miestų pavyzdžiu)” (Geografija 06 P).

Anotacija

Pagrindinis, strateginis disertacinio darbo tikslas – sukurti metodologiją kiekybiniam kraštovaizdžio technogeniškumo laipsnio įvertinimui. Konkretus tikslas – atskleisti įkūnytos energijos, kaip kraštovaizdžio technogeniškumo indikatoriaus, erdvinės sklaidos dėsningumus.
Darbe apžvelgti energijos kryptingai nukreiptos į technogenines aplinkos deformacijas tyrimai, suformuota įkūnytos energijos kraštovaizdžio tyrimuose samprata, sukurta originali kiekybiniais rodikliais ir vertinimo metodais paremta metodologija kraštovaizdžio technogeniškumo/ dirbtinumo laipsniui nustatyti. Sudaryta metodologija pritaikyta sudėtingiausiam ir didžiausia technogeninės medžiagos įvairove pasižyminčiam miestų kraštovaizdžiui. Erdvinė technogeniškumo vertinimo analizė apima pagalbinių, dalinių rodiklių sklaidos ypatumų įvertinimą, dėsningumų nustatymą bei pačios įkūnytos energijos- tiesioginio technogeniškumo indikatoriaus miestų kraštovaizdyje vertinimą. Remiantis pagrindiniais kiekybiniais rodikliais, jų erdvinės sklaidos ypatumais atliktas miestų teritorijos technogeniškumo laipsnio rajonavimas.