D. Karmazienė apgynė daktaro disertaciją

2014 m. gegužės 15 d. D. Karmazienė apgynė daktaro disertaciją, kurios tema „Vėlyvojo Nemuno apledėjimo keiminių terasų morfogenezė ir jų erdvinė sklaida” (Fizinė geografija 06 P). Vadovas prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas).

Anotacija:
Keiminės terasos Lietuvos teritorijoje yra aptinkamos Vėlyvojo Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos ledyno paliktame reljefe. Pagrindinis šio darbo tikslas – Vėlyvojo Nemuno apledėjimo srityje esančių keiminių terasų paplitimo, jų morfologijos, sandaros, kilmės ir padėties ištyrimas. Ankstesnėse publikacijose buvo tik konstatuojama keiminių terasų geomorfologinė padėtis ir aprašomi morfologiniai terasų požymiai. Pagrindiniu tyrimo metodu pasirinktas kartografinis. Keiminės terasos yra savarankiški ledyno pakraštiniai dariniai, susidarę tarp reljefo formų, susiformavusių supraglacialinėje ir terminoglacialinėje subaplinkose. Ledyno ledo dangos šlaitas buvo tik viena iš jas sudarančių nuogulų sedimentacinės erdvės ribų. Terasų vidinė sandara tiesiogiai priklauso nuo ją formavusių veiksnių. Pagal tai skiriamos fliuvioglacialinės, limnoglacialinės ir mišrios akvaglacialinės keiminės terasos. Darbe pateikta klasifikacija paremta keiminių terasų Lietuvos teritorijoje morfologijos, morfometrijos ir sandaros tyrimais. Atlikti tyrimai svarbūs fundamentiniu aspektu, nes nustatyta skirtingų keiminių terasų tipų morfogenezė, sandara ir susidarymo paleogeografinės sąlygos, degraduojant Vėlyvojo Nemuno apledėjimo ledynui, gali būti panaudota kituose regionuose sprendžiant analogiškų formų susidarymo klausimus.