I-asis Baltijos kraštovaizdžio forumas

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos ir kitų šalių nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo ir projektavimo įstaigų, valstybinių parkų direkcijų, bendruomenių atstovai gruodžio 13-14 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete diskutuos apie pilietiškumo raišką Lietuvoje ir Europoje saugant ir gražinant kraštovaizdį. Dalyviai pasidalins patirtimi, kaip plėtoti įvairias kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo, atkūrimo iniciatyvas, ieškos sprendimų, kaip aktyvinti ir padaryti efektyvesnį visuomenės dalyvavimą teritorijų planavime, gerinti bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų šalių viduje ir visame Baltijos jūros regione.

Baltijos kraštovaizdžio forumas – CIVILSCAPE organizuojamų kraštovaizdžio forumų ciklo Europoje ir baigiamųjų Europos piliečių metų renginių Vilniuje dalis. Pagrindinis šių diskusijų tikslas – parodyti, kaip Europos teisės aktai veikia kasdieninį žmonių gyvenimą, kaip žmonės gali ir turi dalyvauti formuojant viešąją politiką, taip pat – ir susijusią su kraštovaizdžio apsauga ir formavimu. Tokie forumai jau sėkmingai įvyko Švedijoje, Nyderlanduose, Juodkalnijoje, Italijoje, Vokietijoje.

Šią konferenciją organizuoja Lietuvos geografų draugija kartu su CIVILSCAPE tarptautine nevyriausybinių organizacijų asociacija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus universitetu ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, norėdamos atskleisti, kokią reikšmę visuomenei turi kraštovaizdis ir Europos kraštovaizdžio konvencija.

Renginyje CIVILSCAPE organizacijos viceprezidentas Dr. Gerhardas Ermischeris ir direktorius Dirkas Gotzmannas pristatys kitų Europos kraštovaizdžio forumų išvadas. Bus pateikti tarptautinio Europos kraštovaizdžio konvenciją Pietų Baltijos regione įgyvendinančio projekto LIFEscape rezultatai (tarp šio projekto vykdytojų – Žemaitijos nacionalinis parkas), aptarta Lietuvos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano rengimo eiga, Lietuvos geografų draugijos iniciatyvos, susijusios su minėtos konvencijos įgyvendinimu, naujos virtualios technikos, leidžiančios įvertinti kraštovaizdžio architektūros projektus, sėkmingi visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio projektuose pavyzdžiai. Šeštadienį numatoma ekskursija, kurios metu aktualios kraštovaizdžio tvarkymo problemos bus aptartos prie gražiausių Vilniaus regyklų Subačiaus gatvėje, ant Baltojo tilto, Pučkorių atodangos.

Europos kraštovaizdžio konvencija (2000, Florencija) – tarptautinis išimtinai kraštovaizdžio sričiai skirtas dokumentas, kuriuo siekiama, kad tinkamai, tvariai būtų tvarkomos visos teritorijos, o taip pat – sustiprėtų vietos bendruomenių ir plačiosios visuomenės dalyvavimas sprendžiant su kraštovaizdžiu susijusius klausimus.

Europos piliečių metų paskelbimą inicijavo visuomeninės organizacijos ir tinklai, norėdami atkreipti Europos Sąjungos politikų dėmesį į Europos pilietiškumo ugdymo svarbą. Tarp jų – CIVILSCAPE, tarptautinė nevyriausybinių organizacijų asociacija, kurios narės skiria savo veiklą kraštovaizdžio apsaugai, tvarkymui ir planavimui vadovaudamiesi Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatomis. 2013 metų birželio mėnesį Lietuvos geografų draugija tapo šios asociacijos nare.

Baltijos kraštovaizdžio forumas įvyks 2013 metų gruodžio 13-14 d. Vilniuje, Vilniaus universitete, K. M. Čiurlionio g. 21/27. Pradžia 13 val.

Detalesnę informaciją galite rasti Lietuvos geografų draugijos tinklalapyje www.lgd.lt arba kreiptis į G. Godienę el.p. info@lgd.lt