Įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros

Įkūrus Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universitetą, Matematikos-gamtos ir Technikos fakultetuose įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros, rengusios universalius specialistus. Katedroje dėstytas disciplinas klausė būsimieji meteorologai, ekonomistai, istorikai, teisininkai, etnografai, geografijos mokytojai, geologai, hidrotechnikai. Plačią veiklą išvystė ir labai svarbius darbus atliko profesoriaus Stepono Kolupailos įsteigta Hidrometrinė partija (vėliau Hidrometrinis biuras). Ji kartu su Meteorologijos biuru organizavo hidrologinius ir meteorologinius stebėjimus Lietuvoje. Svarų įnašą į krašto pažinimą įnešė Karo topografijos skyrius, vykdęs stambaus mastelio Lietuvos kartografavimo darbus.