Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas

Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas, skirtas geografinėms problemoms ir Draugijos veiklos ataskaitai apsvarstyti. Susirinkimą atidarė Draugijos pirmininkas akad. K. Bieliukas. Pranešimą apie Draugijos veiklą skaitė Draugijos mokslinis sekretorius A. Seibutis.  Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinis darbas vyko 6 sekcijose: fizinės geografijos, hidrologijos, ekonominės geografijos, mokyklinės geografijos, meteorologijos ir kvartero geologijos. Dar veikė 1961 m. įsteigtas Geodezijos skyrius Kaune, kuris buvo veikliausias Geografinės draugijos padalinys.


Visuotinis susirinkimas nutarė:


1. Toliau plėsti Draugijos narių gretas, įtraukiant naujų narių, ypač iš geografijos mokytojų tarpo


2. Įsteigti Draugijos skyrius Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kt.


3. Suaktyvinti Draugijos Prezidiumo, Revizijos komisijos ir kitų centrinių organų veiklą.


4. Peržiūrėti esamą sekcijų struktūrą, smulkesnes sujungti, įsteigti naujų sekcijų.


5. Ieškoti naujų veiklos formų, skirtas šiuoilaikinėms geografinėmsd problemoms      kkk, .


ir kt.


skirtas  , skirtas šiuoilaikinėms geografinėmsd problemoms      kkk, , skirtas ,