Įvyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas

Forume diskutavo geografai, atsakingų mokslo ir studijų institucijų atstovai: Vilniaus universiteto profesoriai P. Kavaliauskas ir A. Bukantis, Vilniaus pedagoginio universiteto prof. A. Česnulevičius ir doc. S. Stanaitis, Klaipėdos universiteto prof. S. Vaitekūnas, Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai doc. D. Burneika ir dr. A. Galkus, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius dr. V. Bezaras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Informacijos skyriaus vedėja I. Švedienė, Švietimo ir mokslo ministro patarėjas A. Lakštauskas.

Pasisakiusieji pritarė forumo idėjai skatinti geografijos kaip integralaus mokslo, apimančio tiek gamtos, tiek ir visuomenės mokslus, sampratos įtvirtinimą visuomenėje, mokslo klasifikacijoje, stiprinant ir geografines institucijas. Pagrindiniai forumo nutarimai pateikti bendroje rezoliucijoje

Prisegtukai: