Justas Kažys apgynė daktaro disertaciją

 

AnotacijaŠis darbas yra skirtas taikomosios meteorologijos, kelių bei eismo priežiūros tarnybų specialistams. Darbe nagrinėjamas ir naujai pateikiamas didelis kelių meteorologijos mokslo tyrimų spektras. Pasirinktas darbo objektas – meteorologinių veiksnių poveikis eismo sąlygoms bei eismo saugumui Lietuvoje – apsprendžia jo aktualumo bei pritaikomumo galimybes. Minimalios kelio dangos paviršiaus temperatūros prognozavimo metodikų sukūrimas ir meteorologinių sąlygų poveikį eismo saugumui Lietuvos keliuose įvertinimas buvo pagrindiniai darbo tikslai. Gauti tyrimų rezultatai yra originalūs ir turintys aiškų tikslinio panaudojimo pobūdį. Disertacinio darbo tema paskelbtos septynios publikacijos moksliniuose leidiniuose, o rezultatai pristatyti keturiose konferencijose. Pirmiausia pateikiama išsami užsienyje ir Lietuvoje kelių meteorologijos tematika atliktų tyrimų apžvalga, apibūdinama Kelių oro sąlygų informacinė sistema, jos sudedamosios dalys bei dabartinė būklė Lietuvoje. Didelė dalis darbo skirta tyrime naudotų duomenų bei skaičiavimuose taikytų metodikų aprašymui. Taip pat išsamiai pateikiami sukurti prognostiniai minimalios kelio dangos paviršiaus temperatūros skaičiavimo algoritmai bei tyrimo metu gauti algoritmų patikros rezultatai. Kita darbo dalis skirta meteorologinių sąlygų ir eismo saugumo tyrimams: išsamiai aprašomi pavojingi eismui meteorologiniai reiškiniai, įvertinimas meteorologinių reiškinių poveikis eismo saugumui Vilniuje 2001–2002 metais. Atskirai analizuotas Lietuvos teritorijos potencialus avaringumas (dėl pavojingų meteorologinių sąlygų), jo kaita bei prognozės XXI amžiui.