Įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija

Lietuvos geografų iniciatyva 1955-06-15 LTSR Vyriausybės sprendimu Nr. 296 įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija – SSRS geografinės draugijos padalinys. Steigiamasis susirinkimas įvyko Vilniuje 1957-03-22). Jos pirmininku tapo akademikas Kazimieras Bieliukas. Nepaisant draugijos pavadinimo ir juridinio statuso, ji tęsė ir plėtojo Lietuvos geografinio pažinimo tradicijas: skatino krašto geografinius tyrimus, būrė Lietuvos geografų bendruomenę, organizavo mokslo renginius ir keliones, plėtojo mokslinius ryšius, nuo 1958 metų leido tęstinį mokslo leidinį “Geografinis metraštis”.  Nuo 1967 m. Draugijai vadovavo prof. Alfonsas Basalykas. Nuo 1980 m. – Lietuvos TSR geografų draugija.