Inga Žalalienė apgynė daktaro disertaciją

2014 m. gegužės 23 d. Inga Žalalienė apgynė daktaro disertaciją, kurios tema „Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu)” (Fizinė geografija 06 P). Vadovė doc. dr. Marytė Dumbliauskienė (Vilniaus universitetas).

Anotacija:
Disertacinio darbo tyrimo objektu plačiąja prasme laikomi visi Lietuvos mokyklose naudojami geografijos ir istorijos atlasai. Tyrimo objektas siaurąja prasme – mokykliniuose geografijos ir istorijos atlasuose naudojamos kartografinių ženklų sistemos.
Šio tiriamojo darbo bendrasis tikslas – prisidėti prie edukacinės kartografinės produkcijos kokybės gerinimo. Konkretusis tikslas – patobulinti Lietuvos mokyklinių geografijos ir istorijos atlasų žemėlapiuose naudojamų kartografinių ženklų sistemas, pateikiant rekomendacijas dėl žemėlapių sudarymo ir juose naudojamų ženklų standartizacijos.
Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema mokyklinių geografijos ir istorijos atlasų žemėlapiuose tiek užsienyje, tiek Lietuvoje nėra sprendžiama. Todėl šio tyrimo aktualumas kartografijos mokslui yra neabejotinas. Laikantis semiotikos taisyklių, psichovizualinio suvokimo principų ir remiantis atlikto tyrimo rezultatais, buvo sukurta kartografinių ženklų sistema, galima naudoti mokyklinių geografijos ir istorijos atlasų žemėlapiuose.