PRIMINIMAS: Visuotinis LGD narių suvažiavimas gegužės 27 d.

Primename, kad visuotinis Lietuvos geografų draugijos suvažiavimas vyks gegužės 27 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, Didžiojoje fakulteto auditorijoje (214 , II a.), M. K. Čiurlionio g. 21. Visuotinio LGD narių susirinkimo metu bus renkamas draugijos prezidentas ir valdyba.

Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas! Ypač rinkimuose. Prašome paraginti atvykti visus draugijos narius, su kuriais Jūs artimiau bendraujate.

Suvažiavimo programą pridedame.

Primename, kad pagal draugijos įstatus Prezidentu tas pats asmuo negali būti renkamas ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Prisegtukai: