Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius

Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius pradėjo skatinti geografinių tyrimų plėtrą. Skyrius apėmė Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijas. Veiklos kryptys buvo šios: fizinė geografija, matematinė geografija, etnografija, archeologija, statistika, archeografija, istorija. Skyrius gyvavo iki 1876 m. Po to veikla apmirė iki 1910 m. Tais metais skyriaus veikla, daugiausia Vilniaus mokslo apygardos globėjo, astronomijos daktaro Grigorijaus Levickio pastangomis, buvo atgaivinta. Laikotarpis nuo 1910 iki 1914 metų buvo produktyviausias – išleistos 4 knygos.