Pradėtas leisti tęstinis mokslo leidinys “Geografinis metraštis”

„Geografijos metraštis“ yra nuo 1958 m. leidžiamas tęstinis mokslo leidinys. Atnaujintame metraštyje publikuojami geografijos ir jai artimų mokslo sričių straipsniai, pranešimai, apžvalgos, recenzijos, atspindimi geografų bendruomenei svarbūs įvykiai. Leidinys pirmiausia skirtas mokslo darbų rezultatams atspindėti. „Geografijos metraštį“ leidžia Lietuvos geografų draugija