Edvinas Stonevičius apgynė daktaro disertaciją

 

AnotacijaPasikeitus vietovės klimatui, neišvengiamai kinta jos teritorijoje esančių vandens objektų vandens balansas, vandens lygis, vandens temperatūros ir ledo dangos režimas. Visi šie veiksniai veikia ežerų eutrofikaciją. Šio darbo tikslas – įvertinti, kaip per XXI amžių dėl Lietuvos klimato kaitos pasikeis seklių nestratifikuotų ežerų vandens balansas ir eutrofikacija. Tyrimas atliktas Žuvinto ežero pavyzdžiu.

Darbe panaudotos kritulių ir oro temperatūros pokyčių prognozės XXI amžiui, sudarytos pagal HadCM3 globalaus klimato modelio išvesties duomenimis. Pagal klimato pokyčių prognozės duomenis sudarytos hidrometeorologinių veiksnių: vandens balanso dedamųjų, vandens lygio, vandens temperatūros ir ledo dangos prognozės XXI amžiui.

Klimato kaitos poveikis ežero eutrofikacijai tirtas PCLake modeliu. Siekiant nustatyti hidrometeorologinių veiksnių poveikio ežero eutrofikacijai stiprumą ir kryptį buvo atlikta modelio jautrumo analizė. Pagal hidrometeorologinių veiksnių prognozių duomenis PCLake modeliu sudaryta nestratifikuoto ežero eutrofikacijos pokyčių, vyksiančių dėl klimato kaitos, prognozė XXI amžiui. Remiantis eutrofikacijos prognozės duomenimis išskirti XXI amžiuje didžiausia poveikį eutrofikacijai darysiantys hidrometeorologiniai veiksniai.

Disertacinio darbo rezultatai gali būti pritaikyti rengiant vandentvarkos priemones, kurios būtų efektyvios ateities klimato sąlygomis.