Judita Liukaitytė apgynė daktaro disertaciją

 

AnotacijaBiometeorologinė informacija suteikia išankstinius perspėjimus apie sveikatai gresiantį pavojų, kaip meteorologinių sąlygų kompleksas veiks žmonių sveikatos būklę ar komfortiškumą. Šio darbo tikslas – nustatyti orų poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai ir atlikti biometeorologinių sąlygų šalies teritorijoje vertinimą.

Darbe atliktas Lietuvos gyventojų jautrumo orams sociologinis vertinimas. Nustatytas orų sąlygų poveikis širdies-kraujagyslių ligų kartojimuisi Vilniuje ir išskirtos meteojautriausios ligos ir jų priklausomybė nuo esamų meteorologinių sąlygų. Analizuota biometeorologinį šalčio poveikį nusakančio Vėjo žvarbumo ir karščio poveikį – „Humidex“ indekso kaita Lietuvoje. Įvertintas karščio poveikis Vilniaus gyventojų mirtingumui ir nustatyti indikatoriai tinkantys teikti karščio perspėjimus Lietuvoje. Atlikta Kauno MS išmatuotų ultravioletinės spinduliuotės dydžių kalibraciją bei įvertintas modelio STAR tinkamumas ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo Lietuvoje prognozei.

Disertacinio darbo rezultatai gali būti naudojami biometeorologinėms prognozėms sudaryti. Remiantis šiuo darbu, galima tobulinti egzistuojančią išankstinių perspėjimų apie stichinius, katastrofinius ir kitus pavojingus hidrometeorologinius reiškinius sistemą.