Surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas

Viltingųjų 1938 m. rugsėjį Lietuvos geografų draugijos įkūrėjas, nesutramdomasis geografinių įdėjų skleidėjas ir projektų kūrėjas prof. K.Pakštas bei jo bendraminčiai surengė pirmąjį Lietuvos geografų kongresą. Geografija ir geografai tuomet buvo populiarūs, todėl jų veiklą svariai rėmė valstybė, skyrusi net 3000 Lt. Apie kongresą pranešė Lietuvos laikraščiai. Šį išskirtinį renginį sveikino Vytauto Didžiojo universiteto vadovai, aukšti kariškiai ir ministerijų pareigūnai. Pranešimus kongrese skaitė K.Pakštas, V.Viliamas, S.Kolupaila, Č.Pakuckas, A.Bendorius, P.Šivickis. Kongreso dalyviai rezoliucijomis padėkojo Švietimo ministerijai už dėmesį geografijos reikalams, padėkojo ir Karo topografijos skyriui už Lietuvos žemėlapių leidimą ir pageidavo, kad jie nebūtų slapti bei ragino steigiamame Lituanistikos institute rasti vietos Lietuvos geografijai. Įvyko net 2 dienų ekskursija po Dzūkiją. Buvo nutarta kitą kongresą surengti 1940 m. vasarą