EUGEO – kaip per vieną naktį geografija sudominti tūkstančius žmonių?

2018 m. balandžio 13 d. Lietuvos geografų draugijos delegacija, vadovaujama prezidentės Genovaitės Kynės dalyvavo EUGEO seminare „Didinant geografijos aktualumą šiuolaikinėje visuomenėje“ (angl. Making geography relevant in contemporary society), kuris vyko Lenkijos mokslų akademijos Geografijos institute Varšuvoje. 

Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Rumunijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Airijos, Latvijos ir Lietuvos geografų draugijų atstovai išklausė Geografijos instituto direktoriaus prof. J. Bansky mokslinį pranešimą apie Europos agrarinių teritorijų kaitą, T. Napierala informaciją apie Vyšegrado šalių inicijuojamą projektą YouVGeo, dalijosi geografijos populiarumo didinimo visuomenėje patirtimi, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo klausimus.  Daugiausiai dėmesio skirta balandžio 6 d. vykusiems „Geografijos nakties“ renginiams Europoje. Prieš 2 metus Zadare, Kroatijoje sumanyta akcija 2017 m. vyko jau ir Prancūzijoje, o šiemet apėmė 6 šalis (Kroatija, Parancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Portuglija).

Italijos geografų draugijos sekretorius Massimiliano Tabusi atkreipė dėmesį į tai, kad per pastaruosius 6 metus 20 % sumažėjo geografijos profesionalų paklausa, todėl ypač svarbu atskleisti, kad geografija gali nustebinti, teikti džiaugsmą ir yra nepaprastai reikalinga Italijos geografų sėkmės raktas – iniciatyvų tinklų plėtotė, akademinės ir populiariosios geografijos jungtys. Į kvietimą „būti viename žemėlapyje“ italai atsiliepė su dideliu entuziazmu. „Geografijos naktis“ pažymėta net 22 miestuose, kur vykusiuose 37 renginiuose apsilankė daugiau nei 10 000 žmonių, jos eigą fiksavo nacionalinio lygmens media.

Antoine Le Blanc (Nacionalinis Prancūzijos geografijos k-tetas) pasakojo apie 2018 m. 17-oje Prancūzijos miestų vykusius 20 balandžio 6 – osios renginių (vien Paryžiuje >1000 dalyvių). Smagiai vakarodami drauge prancūzai šį penktadienio vakarą džiaugėsi įvairiausiais geografijos aspektais ir tuo pačiu aiškinosi, kaip pasaulį gelbėjanti geografija gali suteikti tau darbą.

EUGEO prezidentas Zoltan Kovacs kalbėjo, kad Vengrijoje „Geografijos naktį“ 14-oje renginių 11 – oje vietovių iš viso šventė 819 dalyvių. Puiki idėja – drauge sutikti saulėlydį, juo pasigrožėti, fiksuoti įspūdžius balandžio 6 d. tarp 18.30 iki 20.30 val. ir pasidalyti savo fotografijomis – patiko 6 geografijos katedroms, 3 muziejams, mokykloms ir net bažnyčiai. Buvo organizuojami pasivaikščiojimai, paskaitos, sukurtas tinklalapis, FB grupė, nuotraukų konkursas. Tamas Egedy iš Vangrijos geografijos instituto, pabrėždamas kartų bendradarbiavimo svarbą, pristatė Vengrijoje vykstančius „Tyrėjų nakties“ (2000 – 3000 dalyvių), „Žemės grąžto“ renginius.

Tadeusz Slwek pristatė Čekijoje vykstančias iniciatyvas – „Geografijos savaitę“, kurioje pvz., 2017 m. 88 renginiuose (specializuotose paskaitose, seminaruose, konkursuose, patyriminiuose eksperimentuose, alumnų susitikimuose ir kt.) dalyvavo apie 3000 dalyvių.

Giacomo iš Turino universiteto Geografijos mokyklos (Italijos geografijos mokytojų asociacija) kalbėjo apie tai, kaip prie geografijos disciplinos populiarinimo prisideda mokytojai. Jis pristatė atviras visuomenei tradicinius kraštovaizdžio analizės ir modernias metodikas (žaidimus, diskusijas, minčių žemėlapių kūrimą ir kt.) jungiančios Jaunųjų geografų (būsimų mokytojų, studentų) veiklas; pademonstravo, ką geografai gali nuveikti keičiant bendruosius universitetų veiklos principus, mažinant akademinių įstaigų ekologinį pėdsaką. 

Latvijos ir Lietuvos atstovai paantrino, kad mūsų šalyse taip pat vyksta bendrieji renginiai – Tyrėjų naktis, atvirų durų dienos universitetuose; abiejų šalių draugijos daugiau nei 30 metų organizuoja moksleiviams skirtus Jaunųjų geografų mokyklų renginius, konkursus, Lietuvoje treti metai vyksta Geografijos savaitės renginiai ir kt..

Europos geografinių asociacijų atstovai sutarė, kad reikalingas tolesnis geografijos kaip disciplinos ir specialybės propagavimas, geografijos paslaugų visuomenei patrauklus parodymas, didesnis Geografijos švietimo chartijos aktualinimas ir rėmimasis ja, kvietimų dirbti reikalavimų keitimas.

Nuspręsta, kad artimiausias EUGEO atstovų seminaras vyks 2019 m. gegužės 15-18 d. Airijoje Galway kartu su 51-uoju Airijos geografų kongresu, skirtu Europos ateities ir kraštovaizdžio vizijų svarstymui „Re-imagine Europe‘s future and landscapes“. Lietuvos geografų draugija įsipareigojo surengti EUGEO seminarą 2020 m. 

EUGEO – Europos geografinių draugijų asociacija, vienijanti 21 šalį. Ši organizacija atstovauja savo narius Europos lygmeniu, stiprina, koordinuoja, inicijuoja bendrą narių veiklą, tobulinant ir propaguojant geografijos discipliną, Europos geografijos mokslinius tyrimus, švietimą, profesinę geografijos praktiką.