Laura Veriankaitė apgynė daktaro disertaciją

 

AnotacijaGreitas techninis progresas, nuolat kintančios aplinkos sąlygos ir sparti mokslo pažanga neatsiejama šiandieninės visuomenės vystymosi dalis. Sujungus biomedicinos ir fizinių mokslų srityse dirbančių mokslininkų iniciatyvą, vystomas naujas tarpdisciplininis mokslas apie oru sklindančias žiedadulkes.

Šio darbo tikslas – nustatyti žiedadulkių koncentracijos pokyčius atmosferoje ir įvertinti juos lemiančių cirkuliacinių ir meteorologinių veiksnių poveikį žiedadulkių sklaidai ore kintančio klimato sąlygomis. Tyrimas atliktas remiantis žiedadulkių koncentracijos ore, augalų pražydimo, meteorologinių sąlygų duomenimis. Žiedadulkių pernašai įvertinti panaudoti HYSPLIT ir SILAM modeliai. Naudotasi dviejų klimato modelių ECHAM5 ir HadCM3 oro temperatūros išvesties duomenimis. Darbe išskirti dideliais žiedadulkių kiekiais atmosferoje pasižymintys žiedadulkių morfotipai Lietuvoje, įvertinta žiedadulkių sklaida atmosferoje ir tolimoji oro pernaša, nustatytas meteorologinių sąlygų poveikis žiedadulkių sklaidai, atliktos sąsajos tarp aeropalinologinių ir fitofenologinių stebėjimo duomenų, sudarytos prognozės, nusakančios augalų žydėjimo pradžią XXI a.

Atlikti žiedadulkių sklaidos tyrimai suformuos aeropalinologinių tyrimų pagrindą Lietuvoje, kuris naudingas žmonėms, turintiems problemų dėl žiedadulkių, taip pat leis įvertinti ateities pokyčius, susijusius su klimato kaita.