Įvyko antrasis Lietuvos geografų kongresas

 

Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos geografų draugijos ir Geografijos instituto iniciatyva Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiami mūsų šalies geografai vėl susirinko į kongresą. Kongreso tikslas buvo atskleisti geografijos mokslo ir mokymo pažangą Lietuvoje. Išklausyta daugiau kaip 40 pranešimų, daug diskutuota. Veikė įspūdinga kartografinių leidinių ir geografinės literatūros paroda. Konstatuota, kad geografijos mokslo raida Lietuvoje esamomis sąlygomis sėkminga, tačiau susirūpinimą kelia tai, kad geografinių visuomenės ir valstybės poreikių tenkinimui reikalinga žymiai spartesnė ir kryptingesnė geografijos pažanga. Pripažinta, kad tiek visuomenėje, tiek valstybinėse institucijose dominuoja iškreipta, pasenusi ir visiškai neadekvati pasaulinėms tendencijoms geografijos mokslo ir jo taikomosios reikšmės samprata, kenkianti valstybės ir visuomenės interesams.