Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra

Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra. Nedidelis kolektyvas stengėsi vykdyti kompleksinius mokslinius tyrimus – nuo geomorfologinių iki etnografinių. Tyrinėta tuometiniais moderniais metodais: aeronuotraukų dešifravimas, geocheminė ir hidrocheminė analizė. Atmosferos dinamiką tyrė Meteorologijos katedra. kartu su Astronomijos katedra buvo leidžiamas tuo metu Europoje žinomas leidinys Bulletin de l’Observatoire Astronomique de Wilno.