įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija

1996 m. vasario 9 d. įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija. Pagrindiniai sekcijos veiklos tikslai buvo Lietuvos – jūrų valstybės įvaisdžio formavimas Lietuvos visuomenėje, pajūrio-jūros regiono ūkio struktūros dinamikos bei funkcionavimo būklės analizė ir įvairių sričių specialistų telkimas aktualioms šio regiono kraštotvarkos problemoms aptarti bei teikti rekomendacijas dėl jų sprendimo. Buvo numatyta nagrinėti aktualius pajūrio ir jūros geografinių pavadinimų bei terminijos klausimus, palaikyti ryšius su giminingomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, leisti informacinį biuletenį.    . Pagrin diniaI SEKCIJOS VEILK.dinamikos bei funkcionavimo Buvo numatyta