Aplinkos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl Lietuvos teritorijos bendrojo plano jūrinių teritorijų dalies

Iki spalio 4 d. valstybės institucijos ir visi suinteresuoti Lietuvos teritorijos bendrojo plano Jūrinės dalies projektu kviečiami bendradarbiauti su projekto rengėjais ir pateikti pasiūlymus ir pastabas. Rugsėjo 13 d. per Aplinkos ministerijoje sukviestą Tarpžinybinės ūkio šakų strategijų, programų ir planų subalansavimo komisijos posėdį buvo pristatyti Lietuvos teritorijos bendrojo plano papildymo jūrinių teritorijų dalimi projekto koncepcijos sprendiniai.

Projektą parengęs Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas komisijos narius supažindino su patikslinta koncepcija, kuri nusako šalies jūrinių teritorijų vystymo prioritetus. Tai uostų vystymas, numatant du giliavandenio uosto vystymo variantus, rekreacija ir turizmas, priekrantės žvejyba. Su šia patikslinta koncepcija galima susipažinti Aplinkos ministerijos tinklalapyje http://www.am.lt/VI/files/0.746207001377603725.pdf.

Tarpžinybinę ūkio šakų strategijų, programų ir planų subalansavimo komisiją Vyriausybė yra įsteigusi, siekdama užtikrinti, kad Lietuvos teritorijos bendrasis planas būtų papildytas kompleksiškais jūrinių teritorijų dalies sprendiniais. Šią komisiją sudaro aplinkos, energetikos, finansų, ūkio, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, vidaus reikalų, žemės ūkio ir kultūros viceministrai.

LR Aplinkos ministerijos informacija
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 8 706 63660