Atgarsiai. Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams

Lektorių aktualūs ir reikšmingi pranešimai pritraukė gausų dalyvių būrį – daugiau kaip 230 geografijos mokytojų, mokslininkų ir geografijos mokslo naujovėmis besidominčių svečių. Konferenciją pradėjo ir dalyvius pasveikino Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Basys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus, Lietuvos edukologijos universiteto prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patarėjas Albertas Lakštauskas.


Toliau savo pranešimus skaitė mokslininkai. Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas savo parnešimu Kas tai yra geografija? skatino susimąstyti apie šiandienos geografijos sampratą ir aktualijas. VU Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedros prof. habil. dr. Gediminas Motuza savo pranešime Kaip juda žemynai? pristatė Žemės paviršiumi nuolat judančių litosferos plokščių stumiamų mantijos srautų poveikį svarbiausiems geologiniams procesams, vykstantiems Žemėje – jos plutos, vandenynų ir žemynų susidarymui. Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros doc. dr. Jonas Volungevičius pranešime Vyraujančių Lietuvos dirvodaros procesų atspindys dirvožemio profilyje bei jų klasifikavimo problema atkreipė dėmesį į aktualias dabartinės dirvožemių klasifikacijos problemas dirvodaros procesų kontekste. VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros prof. dr. Arūnas Bukantis pranešime Arkties leduotumas ir reikšmė klimato kaitai apibūdino Arkties regiono ledo dangos pokyčius, kurie numatomi per pastaruosius 50 metų. Taip pat aptarė ledynų, sniego dangos ir amžinojo įšalo vaidmenį klimato sistemai, klimato kaitos poveikį biologinei įvairovei ir ateities klimatui. Lietuvos edukologijos universiteto Bendrosios geografijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius pranešime Gamtamokslinė edukacija: būklė ir perspektyvos įžvelgė įdomias sąsajas tarp geografijos aukštojo mokslo ir vidurinio ugdymo. Prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė iš Demografinių tyrimų instituto, darydama pranešimą Ką žinome ir ko nežinome apie Lietuvos gyventojų tarptautinę migraciją?, aptarė Lietuvos gyventojų išorinės migracijos kryptis, srautus, mastus ir tipus. Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros doc. dr. Donatas Burneika gana plačiai pristatė pastarųjų dešimtmečių įvykius, kurie reikšmingi pasaulio ūkio kaitai. Politinės geografijos aktualijos – šiuo pranešimu dr. Rolandas Tučas iš Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros baigė mokslininkų pasisakymus.


Konferenciją apibendrino ir diskusiją vedė Lietuvos geografų draugijos prezidentė, Vilniaus universiteto prof. dr. Dovilė Krupickaitė.


Pasibaigus konferencijai, išgirdus dalyvių atsiliepimus, paaiškėjo, kad renginys buvo labai naudingas ir mokytojams, ir mokslininkams, todėl tokių bendradarbiavimo ir pasidalijimo patirtimi renginių, be abejo, reikės ir ateityje,


Konferencijos pažyma ir dalyvių sąrašas


Konferencijos medžiaga
Arkties leduotumas ir reikšmė klimato kaitai
Gamtamokslinė edukacija būklė ir perspektyvos
Kaip zemynai keliavo
Lietuvos dirvožemiai
Kas yra geografija
Politinės geografijos aktualijos
Ūkio geografija


Šaltinis:
http://www.upc.smm.lt/naujienos/geografija/atgarsiai.php