Dėmesio! Keičiasi visuotinio narių susirinkimo data!

Gegužės 10 d. vykuriame Valdybos susirinkime buvo priimtas sprendimas, dėl mažo visuotinio LGD narių susirinkimo užsiregistravusių skaičiaus, nukelti visuotinį LGD narių susirinkimą iš gegužės 14 dienos į birželio 10 dieną 16 val.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per Zoom konferencijų platformą. Prisijungimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/83957634079?pwd=T1IwdGNwWEpqL1dqUGtFRVdRSjlxUT09

Kviečiame registruotis: ČIA spausti

Prof. Stasio Vaitekūno rūpesčiu ir lėšomis 1997 m. yra įsteigtas profesoriaus Kazio Pakšto medalis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai. Medalis, pagal steigėjo ir Lietuvos geografų draugijos susitarimą, ne dažniau kaip kas du metai įteikiamas asmeniui ir/ar institucijai.

Apdovanojamųjų kandidatūras gali siūlyti LGD Prezidentas, LGD Valdyba ir geografinės mokslo bei studijų institucijos. Kandidatūras svarsto ir apdovanojimo klausimus sprendžia LGD Valdyba.

Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė, 2021 metais, teikia Karolio Kaupinio kandidatūrą apdovanoti prof. Kazio Pakšto medaliu, už režisuotą filmą „Nova Lituania“, kuriame pristatoma prof. K. Pakšto idėja. Filmas įvertintas šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“.

Kviečiame teikti siūlymus ir pristatyti kandidatus asmenis ar įmones.  info@lgd.lt

SUSIRINKIMO PROGRAMA:

15:50 – 16:00  Prisijungimas prie nuotolinio susirinkimo ZOOM
16:00 – 16:05  Sveikinimo žodis.
16:05 – 16:45  Draugijos prezidentės pranešimas ir ataskaita.
16:45 – 17:00  Revizijos komisijos ataskaita. Diskusija dėl draugijos veiklos. Balsavimas.
17:00 – 17:10  Prof. Kazio Pakšto medalio įteikimo ceremonija
17:10 – 17:30  Kviestinio svečio pranešimas
17:30 – 17:45 Naujų LGD narių pristatymas ir jubiliatų sveikinimas.
Virtuali kava/arbata

Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas!  Prašome paraginti prisijungti visus draugijos narius, su kuriais artimiau bendraujate. 

Pastabas ir pageidavimus galima teikti el. paštu: info@lgd.lt
LGD valdyba