Demografinė situacija Lietuvos kaimiškose savivaldybėse / Demographic Situation in Lithuanian Rural Municipalities

Geografija ir edukacija, Nr. 8, 2020, p. 26 – 37.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2020.2

Erika Čepienė, Angelija Bučienė. 

Klaipėdos universitetas

Klaipėda University

Santrauka

Gyventojų demografinė situacija yra reikšmingas regionų funkcionavimo veiksnys. Esant palankiems demografiniams rodikliams gyvenvietės yra ne tik gyvybingos, bet ir išlaiko vystymosi tendenciją. Išskirtinio dėmesio reikalauja kaimiški regionai, todėl straipsnyje analizuojami skirtingo – silpno, vidutinio ir stipraus – kaimiškumo lygio regionai.

Kaimiškų savivaldybių plotas yra didžiausias, todėl jos sparčiausiai patiria neigiamas demografines transformacijas, dėl kurių intensyviai keičiasi gyventojų tankumas. Dėl prastėjančios demografinės situacijos 36 proc. kaimiškų savivaldybių praranda savo gyvybiškumą, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti tolygiam socialiniam ir ekonominiam regionų vystymui, kurio pagrindas – demografinis gyvybingumas. 42 proc. savivaldybių situacija nesikeičia, bet, vertinant bendras Lietuvos demografines tendencijas, galima daryti prielaidą, kad šios savivaldybės laikui bėgant taip pat patirs demografinių iššūkių. Ir tik 22 proc. kaimiškų savivaldybių būdinga gerėjanti situacija, kurią lemia jų geografinė padėtis – nedidelis atstumas iki didžiųjų miestų.

Reikšminiai žodžiai: gyventojų tankumas, kaimiškumo lygis, demografinė situacija, kaita.

Summary

The researchers from Lithuanian Institute of Agrarian economics confirmed that classification of Lithuanian regions by rurality into 5 groups is a more comprehensive method to reveal economic and social differences of the regions than the method used by the government at the present by classifying regions in to the problematic and non-problematic regions (Melnikienė et al., 2011).

The object of the research – municipalities of different rurality degree.

The objective of this paper – to analyze population density and demographic situation from 2011 to 2018 changes in municipalities of different rurality degree in Lithuania.

Our research has revealed, that on average rural municipalities cover area 10 times larger than urban municipalities and 1,2 times larger than semi-urban municipalities. Taking into account population density, natural population change, net migration, old-age dependency ratio in 2011 and 2018, it was found that 10 municipalities are improving, 19 municipalities – unchanged and 16 municipalities – worsening.

Keywords: population density, demographic situation, rurality, change.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF