Docentui Eduardui Červinskui – 100!

Šį gražų Žolinių rytą gerbiamam geografui – docentui Eduardui Červinskui sueina 100 metų
Visos geografų bendruomenės vardu linkėdami geros nuotaikos, prisimindami jo darbus ir puikias drauge praleistas akimirkas, siunčiame Jam kuo geriausius linkėjimus! 
  • Tai spalvinga, iškili ir daug Lietuvos geografijai nusipelniusi asmenybė. Vilniaus universitete jis dvejus metus studijavo geologiją, tačiau 1950 m. baigė fizinę geografiją, 1956 m. apgynė geografijos mokslų disertaciją, nuo 1961 m. – docentas.
  • 1950–1987 m. jis dirbo Vilniaus universitete. Ši asmenybė liudija laikus, kai VU buvo viena Geografijos katedra ir bendrose ekspedicijose visais aspektais, drauge buvo tiriami teritoriniai kompleksai: todėl docentas dalyvavo tyrimuose, studentų lauko praktikose drauge su prof. A. Basalyku, doc. D. Galvydyte ir kt.
  • Jis buvo garsiosios monografijos „Lietuvos TSR fizinė geografija” bendraautorius, už tai 1959 m. apdovanotas LTSR valstybine premija.
  • 1960–1972 m. jis buvo Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas. 1951 m. dalyvavo pirmoje kompleksinėje Kuršių marių tyrimo ekspedicijoje. 1954–1982 m. organizavo Kuršių marių ir Nemuno deltos tyrimus, paskelbė straipsnių apie vandens apykaitą Klaipėdos sąsiauryje, Nemuno deltos ir Kuršių marių hidrologinį režimą, nuosėdų kaupimąsi, marių kranto linijos ir dugno reljefo keitimąsi, Kuršių marių kartografinio vaizdo raidą.
  • 1981 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos hidrometeorologo vardas.
  • Ir būdamas emeritu, Docentas ilgą laiką turėjo kabinetą Vilniaus universitete, kalbėdavosi su studentais, dalijosi savo išmintimi su kolegomis.
Dėl sudėtingos sveikatos būklės šiandien Docentą namuose pasveikins ir mūsų visų linkėjimus perduos nedidelė grupė kolegų.
Daugiau apie Docento asmenybę ir veiklą sužinokite jau 2021 m. rugsėjo 10 d. vyksiančioje konferencijoje „Mokslininkai – mokytojams”.