EKOturas VANDENS ŽENKLAIS – kūrybiniai susitikimai su bendruomenėmis

EKOturas VANDENS ŽENKLAIS tęsia 2013 m. kūrybinius susitikimus su vietos bendruomenėmis, kurių metu pristatoma geriausi 2012 m. kraštovaizdžio darbų paroda. EKOturas VANDENS ŽENKLAIS – tai švietėjiškas kultūrinis-socialinisprojektas, kurį organizuoja iniciatyvinis sambūris UŽ TYRĄ VANDENĮ, ŽEMĘ – UŽ MŪSŲ LIETUVĄ ir Tarptautinis kultūros EKO aljansas, jo idėjas remia Lietuvos geografų draugija.

Šio projekto moto: VANDUO – tai GYVYBĖ. VANDUO – tai strateginiai valstybės ištekliai.

EKOturas VANDENS ŽENKLAIS yraorganizuojamas savanoriškais pagrindais.

Bičiuliškais susitikimais su bendruomenėmis siekiama žadinti tautinę ir ekologinę savimonę, siūloma atsigręžti į baltiškosios kultūros šaknis, ieškoti idėjų, kaip prisidėti prie krašto gamtos apsaugos, tvarkymo, vertybių atkūrimo.

Didžiausias dėmesys renginių metu – žmonių kūrybinių galių atvėrimui. Gamtos apsaugos specialistai, menininkai, vietos bendruomenės, verslo atstovai, bet kurio amžiaus aktyvūs žmonės drauge ieško galimybių, kaip kurti gražesnę, švaresnę Lietuvą. Susitikimų metu vyksta paskaitos kultūros, gamtosaugos, taikaus gyvenimo tema, pristatoma geriausių 2012 m. kraštovaizdžio darbų paroda, vyksta kūrybinės akcijos, drauge muzikuojama, tvarkomos vandens šaltinių prieigos, piliakalniai.

Visi susitikimai – unikalūs, nes kultūrologės Ramūnės Barmos ir geografės Giedrės Godienės pristatymus, džiazo grupės „Savastis“ muziką papildo kiekvienos vietovės žmonių idėjos, vertinga patirtis, ieškoma galimų sprendimų probleminiams klausimams, o viską tarsi apjungia bendras muzikavimas.

Geriausių 2012 m. kraštovaizdžio darbų parodoje pristatomi geriausi atskirų asmenų, įmonių, bendruomenių, savivaldybių, saugomų teritorijų direkcijų projektai, skirti kraštovaizdžio apsaugai, tvarkymui, planavimui.

Kviečiame visus žinoti, dalyvauti, kurti, saugoti, ginti. Matykime Lietuvą plačiai, skleiskime, sakykime, rašykime BALTĄJĮ sąrašą, laikykime DOROS vėliavą, sekime ja.

Kviečiame studentus, moksleivius ir visus, kuriuos jungia meilė, pagarba ir atsakomybė savam kraštui ir mūsų visų Žemei, bičiuliškai dalyvauti susitikimuose, pristatyti ir kartu aptarti savo idėjas, savanoriškai prisidėti renginių organizavime.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Ramūnė Barma, Tarptautinio kultūros EKO aljanso vadovė, EKOturo VANDENS ŽENKLAIS prodiuserė, 868677786, el.p.: taikizinia@yahoo.com;
Giedrė Godienė, 868563451, el.p.: g.godiene@gmail.com.