Geografija kaip profesija

Kokia vieta Lietuvos profesijų klasifikatoriuje tenka geografams? Kompiuterijos specialistų grupėje yra išskirti GIS analitikai. Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų dėstytų grupėje – geografijos dėstytojai. Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos mokytojų grupėje – geografijos mokytojai. Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistų grupėje – geografai. Papildomai skiriamos trys geografų specializacijos: ekonominės, fizinės ir politinės geografijos specialistai.

Pateikiamas tik geografo profesijos aprašymas:
Geografai kompleksiškai tiria gamtą, jos išteklius, klimato sąlygas, gyventojų pasiskirstymą, ūkinę veiklą, nagrinėja šių reiškinių tarpusavio ryšius, analizuoja jų sąveiką, atlieka teritorijų projektavimo darbus, sudaro žemėlapius.
Geografija yra mokslų sistema, apimanti gamtos ir visuomenės mokslus, tiriančius gamtinius ir gamybinius reiškinius bei jų tarpusavio ryšius. Visų pirma ji nagrinėja erdvinę pasaulio organizaciją, tiria jo kintamus dėsningumus. Antra vertus, geografija telkia dėmesį į žmogų ir į jo aplinką. Taigi galima teigti, kad geografija yra plati ir universali mokslų sistema.
Pagal tiriamąjį objektą, geografai specializuojasi atskirose šio mokslo srityse. Visuomenės geografija skirstoma į ekonominę (gamybinę) ir socialinę (gyventojų ir apgyvendinimo geografija – demografiniai procesai, teritorijų raidos prognozės, gyvenamosios aplinkos projektavimas) geografiją. Gamtinės geografijos objektas – reljefo ir dirvožemio tyrimai.
Geografai dirba mokslinį-ekspedicinį darbą – tyrinėja reljefą ir dirvožemį, analizuoja mėginius, sudarinėja dirvožemio kartogramas.

Tarptautiniame profesijų klasifikatoriuje ISCO-08 geografo profesija aprašoma kartu su kitų socialinių mokslų specialistų profesijomis:

Sociologists, anthropologists and related professionals investigate and describe the social structure of societies, the origin and evolution of humanity, and the interdependence between environmental conditions and human activities, and make the knowledge obtained available as a basis for policy decisions.

Tasks include –
(a) conducting research on the origin, development, structure, social patterns, organisations and inter-relationships of human society;
(b) tracing the origin and evolution of humanity through the study of changing characteristics and cultural and social institutions;
(c) tracing the development of humanity through the material remains of its past, such as dwellings, temples, tools, pottery, coins, weapons, or sculpture;
(d) studying physical and climatic aspects of areas and ‘regions, and correlating these findings with the economic, social and cultural activities;
(e) advising on the practical application of these findings in the formulation of economic and social policies for population groups and regions, and for the development of markets;
(f) preparing scholarly papers and reports;
(g) performing related tasks;
(h) supervising other workers.

Examples of the occupations classified here:

  • Anthropologist
  • Archaeologist
  • Ethnologist
  • Geographer
  • Sociologist