Havajietiškos kultūros vakaras

2018 metų kovo 21 d., 18.30 val. Vilniaus Mokytojų namų Svetainėje rengiamas diskusijų ir šokio vakaras “Havajiečių etninė tapatybė: praradimai ir atradimai“ – paskaita su hula šokio pasirodymais. Renginio viešnia antropologė, etnologė p. Elena Bradūnaitė-Aglinskienė pasakos apie senąsias Havajų etnines tradicijas, jų kaitą ir svarbą šiandieninių havajiečių gyvenime.

Ar turime su Havajais, vulkaninėmis salomis, esančiomis kitame Žemės pusrutulyje, ką nors bendro? Kalbėsimės apie tai, kaip Polinezijos žmogus susijęs su gamtos stichijomis, ką reiškia „aloha“, „hula“ „ohana“. Sužinosime, kaip gyvuoja tradicinė kultūra, kalba, kai tai natūraliai perimti galinčiųjų lieka demografinė mažuma ir kaip senoji kultūra tampa laisvalaikio užsiėmimu, šalies vizitine kortele. Penkerius metus Vilniuje gyvuojanti havajietiškos kultūros ir šokio bendruomenė HULA OHANA LT gyvai pristatys tradicinį (kahiko) ir modernų (auana) havajietišką šokį hula. Laukiame visų su Aloha! 

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė yra antropologė, etnologė, Havajuose gyvenanti daugiau nei 30 metų. Savo aktyvios darbinės karjeros metu ji buvo etninių kultūrų specialistė ir rūpinosi įvairių etninių kultūrų tradicijų išsilaikymo arba išnykimo dokumentavimu ir analizavimu. Apie save ji kalba: „esu pokario pabėgėlio, poeto Kazio Bradūno vyriausia dukra, į Ameriką atplukdyta 1949 metais, vos 9 mėnesių amžiaus. Ten augau, mokslus baigiau ir daug metų dirbau Vašingtone, JAV Kongreso bibliotekoje įsteigtame Amerikos liaudies kultūros centre (American Folklife Center)“.

Hula – vienas iš Havajų senosios kultūros elementų – tai tarsi Havajų žmonių širdies plakimas, savita ir tuo pačiu universali kalba, kuri gali būti suprantama kiekviename mūsų planetos kampelyje. Ši tradicija įdomi ne tik originalia estetika, bet ir ypatingu požiūriu į žmogaus bei jį supančio pasaulio santykį, atsakomybę, pagarbą, dėkingumą. HULA OHANA LT – havajietiškos kultūros ir šokio ambasadorė Lietuvoje. Šios bendruomenės merginoms ir moterims hulos praktika yra ne tik šokis, bet ir neatskiriama gyvenimo dalis. 

Renginį organizuoja: Lietuvos geografų draugija, HULA OHANA LT ir Vilniaus mokytojų namai.

Daugiau informacijos: www.kultura.lt; www.lgd.lt ; www.hula.lt  Informaciją parengė G. Godienė; g.godiene@gmail.com