In memoriam dr. M. Mikalajūnas

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad netekome žymaus meteorologo, geografų draugijos nario Mykolo Mikalajūno. Nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius. Urna pašarvota laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius). Atsisveikinti galima šiandien, nuo 10 val. iki 22 val. Po atsisveikinimo urna bus saugoma Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje. Artimieji prašo nenešti vainikų, norintys gali pagerbti gėlės žiedu.