Konferencija „Geografija. Mokslas ir edukacija”

Konferencijos tematika – geografija ir edukacija: ugdymo turinio aktualijos.

Konferencijos programa ir registracija: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?13750

Konferencijos tikslas – glaudinti ryšius tarp geografijos mokslo ir edukacijos, siejant tai su mokytojų rengimu bei jų praktine patirtimi. Konferencijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokslininkai, doktorantai, studentai ir kitaip su geografijos edukacija susiję asmenys.

Pagal pranešimus parengti straipsniai bus spausdinami mokslo almanache „Geografija ir edukaciją“, įtrauktame į tarptautines duomenų bazes. Almanacho straipsnius galite paskaityti:   http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/issue/view/5

Kontaktiniai asmenys – doc. dr. Zigmas Kairaitis, el. p. zigmas.kairaitis@leu.lt ir Genovaitė Kynė genovaite.kyne@gmail.com

Prisegtukai: