LGD talkina Anykščių savivaldybei nustatant rajono kraštovaizdžio politikos kryptis

Anykščių rajono savivaldybė, pasiremdama Lietuvos geografų draugijos konsultacijoms, pradeda rengti Rajono kraštovaizdžio politikos kryptis.

Kraštovaizdžio politika kuriama norint kuo geriau atskleisti įvairiapusį Anykščių krašto potencialą, suteikti informacijos ir įtraukti į kraštovaizdžio puoselėjimo veiklas įvairiausių sričių specialistus, aktyvius žmones, užtikrinti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, paskatinti kurti kartu.

Šis ilgos trukmės (2014-2020m) strateginis vietos lygmens dokumentas turėtų padėti visoms krašto ateitimi besirūpinančioms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, piliečiams ir bendruomenėms susiburti, suformuluoti bendrus tikslus, uždavinius, numatyti ir koordinuotai įgyvendinti įvairius kraštovaizdžio savitumo, estetinio potencialo, ekologinio stabilumo ir sveikumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą ir turtinimą, gyvenimo kokybės gerėjimą užtikrinančius veiksmus, skaidriai ir tikslingai naudoti tam savivaldybės, nacionalines ir ES struktūrinių fondų lėšas.

Gegužės 8 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose įvyks diskusija-pasitarimas, kuriame anykštėnai aiškinsis, kaip supranta kraštovaizdį, žmogaus veiklos įtaką jo raidai, kokį jį norėtų matyti, kokią atsakomybę dėl jo ateities yra pasirengę prisiimti.

Diskusiją-pasitarimą padės moderuoti Lietuvos geografų draugiją atstovaujanti kraštovaizdžio specialistė dr. Giedrė Godienė. Tarp kitų dalyvių – ir su LGD bendradarbiavimo sutartį pasirašiusios Anykščių J. Bilūno gimnazijos geografijos mokytojai.

Daugiau informacijos: Giedrė Godienė: g.godiene@gmail.com