Lietuvos geografų draugija įteikė prof. Kazio Pakšto medalį Karoliui Kaupiniui

Be fantazijos, be gyvų koncepcijų nieko žymesnio pasauly nesukurta. Kūrybinė vaizduotė ir fantazija visur buvo reikalinga. Tad verta svajoti ir apie lietuvybės nemarumą net sunkiausiuose ir tragiškiausiuose tautos bandymuose“ – taip sakė prof. Kazys Pakštas (1893-06-29 – 1960-09-11), viena ryškiausių nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos asmenybių – mokslininkas, pedagogas, švietėjas ir visuomenės veikėjas. Geografijos profesorius garsėjo įdomiomis idėjomis, originaliais sumanymais, toli siekiančiais projektais, kurių taip stigo tuometinei Lietuvai. Viena K. Pakšto idėjų, kuri lydėjo visą gyvenimą – Atsarginės Lietuvos, atskleidžiama Karolio Kaupinio filme „Nova Litualia“. K. Pakšto mintis buvo – kur nors atokiame krašte, susitarus su vietos valdžia, Lietuvos valstybės lėšomis įsteigti nedidelę lietuvių bendruomenę (koloniją), sudarant jai galimybes, kaip jis sakė „kokybiškai“ augti, nes tarpukariu gan aktyvi emigracija iš Lietuvos.Profesorius suvokė, kad sustabdyti jos neįmanoma, bet emigraciją galima valdyti. Taip pat vienas „atsarginė Lietuvos“ tikslų buvo išsaugoti lietuvių tautą, nes šalis turėdama didelius ir agresyvius kaimynus vis tiek kada nors bus okupuota ir praras Nepriklausomybę. 

Filmas, kaip ir prof. K. Pakštas, keliauja per pasaulį, plečia savo geografiją, kaupia apdovanojimus ir supažindina šalis su mūsų kūrėjais. Prof. K. Pakštas laikėsi nuomonės, kad „Mažai tautai be galo pravartu iškelti kiekvieną savo talentą, neleisti jam skursti, nykti, nežinioje dingti. Jei šią taisyklę pamiršta didžiosios tautos, tai jos netenka įtakos pasauly ir sunkiai velkasi kultūrinės procesijos uodegoje. Jei su šia taisykle prasilenkia mažosios tautos, tai jos pasirašo sau lėtos negarbingos mirties dekretą.“ Mūsų kūrėjų dėka Lietuvos vardas skamba plačiai ir vienas jų yra Karolis Kaupinis, kuri garsina ne tik šalies kiną, bet ir geografijos mokslo svarbą iškeliant prof. Kazio Pakšto idėją.

Lietuvos geografų draugija, kurią 1934 metais įkūrė prof. Kazys Pakštas, ne dažniau kaip kas du metai įteikia asmeniui ir/ar institucijai prof. Kazio Pakšto medalį už ypatingus nuopelnus plėtojant geografijos mokslą bei studijas ir mokyklinę geografiją, už ypatingai svarbias geografines mokslo ir populiarias publikacijas, už mokslinių ryšių plėtojimą ir Lietuvos garsinimą pasaulyje. Medalis įsteigtas 1997 m. prof Stasio Vaitekūno rūpesčiu ir lėšomis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai.

2021 metais Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė teikė bendruomenei Karolio Kaupinio kandidatūrą, už filmą „Nova Lituania“, kuriame pristatoma prof. K. Pakšto idėja, atkreipiamas dėmesys į mažos šalies Lietuvos geografinius, geopolitinius aspektus. Draugijos valdybos sprendimu, visuotinio Draugijos narių susirinkimo (nuotoliniu būdu) metu, prof. Kazio Pakšto medaliu  apdovanotas režisierius Karolis Kaupinis.

Šiuo medaliu nuo 1999 metų apdovanoti: prof., habil. dr. Stasys Vaitekūnas; dr. Rimantas Krupickas; dr. Ričardas Baubinas; prof., habil. dr. Vytautas Gudelis;  dr. Nijolė Sofija Eitminavičienė; prof., habil. dr. Algirdas Stanaitis; prof., habil. dr. Paulius Kavaliauskas; ekspedicijos į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ metu medalis buvo įteiktas Belizo dabartiniam gubernatoriui Colville Young (tai viena iš teritorijų, kur prof. K. Pakšto, buva sutaręs dėl lietuvių bendruomenės įsikūrimo); prof. Vygantui Broniui Pšibilskiui ir institucijoms žurnalui „Mokslas ir gyvenimas” ir Visuotinė lietuvių enciklopedija.

Medalio įteikimo ceremonija vyks birželio 11 d. (penktadienį), 11 val. kviečiame į Rotušės aikštę. Susitinkame prie paminklo – „Vilniaus Kompasas – Vėjų Rožė“ (prie fontano), kur įamžina vieno iš žymiausių Lietuvos keliautojų, mecenatų ir valdovų Mikalojaus Kristupo Radvilos-Našlaitėlio atminimas.

 
Kontaktinis asmuo LGD prezidentė Genovaitė Kynė
861498597
genovaite.kyne@gmail.com