Lietuvos grūdinių kultūrų gavybos teritorinė analizė 2000–2014 metais / The Cereal Extraction Territorial Analysis of Lithuania in 2000–2014 Years

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 47 – 63.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.4

Ieva Žvigaitytė, Izolda Ona Bražukienė

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos grūdinių kultūrų gavybos teritorinę sistemą ir ją lemiančius gamtinius, socialinius, ekonominius veiksnius. Grūdinės kultūros mūsų šalyje užima vis svarbesnę vietą ir atlieka prioritetinį vaidmenį šalies žemės ūkyje. Grūdinės kultūros – tai kertinis Lietuvos žemės ūkio pagrindas, kurio stabilumą palaiko ir formuoja daugelis veiksnių ir sąlygų. Atlikus grūdinių kultūrų teritorinę analizę per 2000–2014 m. laikotarpį nustatyta, kad šių kultūrų gavybos specializaciją mūsų šalyje lemia daugelis veiksnių: gamtiniai, klimato, Vyriausybės vykdoma žemės ūkio politika, mažesnės investicijos ir sąnaudos lyginant su gyvulininkyste bei šio sektoriaus aprūpinimas pašarais, ūkių stambėjimas, Europos Sąjungos parama, didėjančios maistinių kviečių kainos ir poreikis pasaulinėje ir vidaus rinkose. Įvertinus grūdinių kultūrų gavybą lemiančius veiksnius ir teritorinę sklaidą nustatyti šių kultūrų gavybos maksimalių, vidutinių ir minimalių pokyčių arealai. Maksimalių pokyčių arealas apėmė Vidurio Lietuvą. Jam būdingos ne tik geros gamtinės, klimato sąlygos (aukšti derliaus ir derlingumo rodikliai), bet ir didėjanti maistinių kviečių dalis, ūkių stambėjimas, mažėjanti gyvulininkystės dalis, aukštos maistinių kviečių kainos pasaulinėje rinkoje. O vidutinių ir minimalių pokyčių arealai apėmė likusią Lietuvos dalį, šiose teritorijose mažai kito grūdinių kultūrų pasėlių plotai, derlingumas išliko tolygus, derlius nebuvo didelis. Pagrindinė sąlyga, lėmusi tokias tendencijas, – mažiau palankios gamtinės, klimato sąlygos augalininkystei plėtoti.

Reikšminiai žodžiai: augalininkystė, grūdinės kultūros, grūdinių kultūrų gavyba, pasėlių plotai, grūdų derlius, grūdų derlingumas, pokyčių arealai.

Abstract

From the ancient times crop production perceived as one of the most important Lithuanian activities in relation to cereals extraction growing. The Crop Production – is “basis for agriculture” (Kaluina, 1993), in a long time this basis has formed the current agricultural situation in Lithuania.

This scientific object is cereal extraction in Lithuania. The objective is to carry out cereal extraction territorial dispersion analysis in Lithuania 2000–2014 year. This article scientific must tasks: review of scientific literature on the theme of cereal crops extraction; analyze grain extraction determinants; examine grain extraction territorial dispersion characteristics; assess grain production development prospects in Lithuania.

All the time scientists are interested cereal crops extraction in Lithuania. Scientists analyzed a lot of things, these are development stages of cereal crops, natural and social economic conditions, which caused these cultures emergence of a certain territory and dissemination.

The most important factors are natural and socio-economic. These factors are very much connected. Also, the modern territorial system of cereal extraction growing has developed under the influence of the following other factors: soil conditions; agricultural traditions formation within a certain time; the internal market demand; mastering new technologies; the Government’s support and policy in agricultural industries; the European Union structural funds support and policy in agricultural.

In Lithuania cereal crops extraction has increased from 2000 to 2014 years. An improving situation observed after accession to the European Union. Record harvest was fixed in 2014 year. It was influenced by technological million tonnes break in the Lithuanian grain farms.

The Middle Lithuanian height intensive zone (area) for grain crops extraction. Here are good soil potential possibilities cereal crops (high yield) and here are a lower cost cultivation of cereal crops extraction. The condition for cereal crops extraction is bad in the Western and Eastern Lithuanian zones (areas). This area is characterized by worse natural – climatic conditions.

In recent years, huge volumes of the growing cereals harvest, improving yields and growing conditions for crop areas form optimistic cereal crops for production in future. In our country economic situation will improve every years and this is an impact on improving agricultural situation.

Keywords: Lithuania agriculture, cereal extraction, cereal prevalence, cereal area, grain fertility, grain yield.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF