Mokslinė ir praktinė konferencija „Region-2014: human-geographical aspects”

Ukrainos Nacionalinio V. N. Karazino universiteto Geologijos ir geografijos fakulteto Socialinės ir ekonominės geografijos ir regioninių studijų katedra kviečia jaunuosius mokslininkus dalyvauti mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Region-2014: human-geographical aspects“, kuri vyks š. m. balandžio 3-4. Daugiau informacijos prisegtukuose.

Prisegtukai: