Netektis…

2020 m. balandžio 8 dieną, eidama 98-uosius metus, mirė garbi geografė dr. Elena Stankūnienė.

Liūdi ir nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia geografų bendruomenė.

Elena Stankūnienė (1922-2020) geografė-demografė, gamtos mokslų daktarė (1979), docentė (1981). Gimė Praniūnų kaime, Alytaus rajone.

Geografiją studijavo VVPI. Baigusi studijas 1947 m., liko dirbti asistente VVPI Geografijos katedroje. Nuo 1953 m. – vyresnioji dėstytoja, nuo 1981 m. – docentė. 

E. Stankūnienė skaitė fizinės geografijos kursą, dėstė dirvožemio geografiją, žemynų fizinę geografiją, vadovavo pedagoginei praktikai, kursiniams ir diplominiams darbams. Mokslinio darbo kryptys – demografija ir gyventojų geografija. Šiais klausimais viena ir su kitais autoriais parašė 40 darbų, parengė  žemynų fizinės geografijos programą.

 

Leidiniai:

Stankūnienė E. Lietuvos kaimo gyventojų vystymosi geografiniai ypatumai ir juos apsprendžiantys veiksniai: daktaro disertacijos autoreferatas (rusų k.). – Tbilisis, 1979. – 31 p.

Stankūnienė E. Žemynų fizinės geografijos praktiniai darbai. – Vilnius: VVPI leidykla, 1984. – 110 p.

Stankūnienė E. ir kt. Žemynų gamtinės geografijos pratybos. – Vilnius: VPU leidykla, 2002. – 68 p.