Pakartotinis draugijos narių suvažiavimas vyks 2011 m. liepos 7 dieną

Š. m. birželio 18 d. vykusiame Draugijos metiniame suvažiavime, kuriame turėjo būti tvirtinama  Draugijos veiklos ataskaita ir ateinančių metų veiklos planas, nesusirinko narių kvorumas, todėl, kaip numato Draugijos įstatai, būtina sušaukti pakartotinį suvažiavimą.


Kviečiame Jus susirinkti aptarti Draugijos veiklos, pateikti pasiūlymus ateičiai, o taip pat prisiminti kelionę į Karaliaučiaus sritį.  Pakartotinis suvažiavimas vyks 2011 m. liepos 7 dieną Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto I geografijos auditorijoje (III a.), M. K. Čiurlionio g. 21/27
 Suvažiavimo programa:
 17.00 – 17.30:  dalyvių registracija, nario pažymėjimų įteikimas.
 17.30 – 18.00: Draugijos valdybos metinis pranešimas, revizijos komisijos ataskaita, pasisakymai draugijos veiklos klausimais, balsavimas.
 18.00 – 19.00: Kelionės į Karaliaučiaus sritį akimirkos.
Dėmesio! Kviečiame visus keliavusius pasidalinti ryškiausiais įspūdžiais ir gražiausiomis nuotraukomis!


Pastabas ir pageidavimus galima pateikti tel. (8 5) 2104717 arba rašykite lgd@geo.lt
LGD valdyba