Parengta paveldo apsaugai skirta ICOMOS LNK knyga

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas kviečia susipažinti su nauju 2016-12-28 paskelbtu moksliniu leidiniu – skaitmenine knyga „Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais. ICOMOS doktrinos šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai“ (sudarytoja Jūratė Markevičienė, leidėjas ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas).  

Ši interaktyvi skaitmeninė knyga parengta įgyvendinant ICOMOS LNK 2016 m. projektą, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Knygos tikslas – plačiai supažindinti su šiuolaikinės tarptautinės paveldo saugos principais, padaryti juos lengvai prieinamus kiekvienam Lietuvos gyventojui, bendruomenei, valdžios institucijai. Naujausios tarptautinės patirties žinojimas itin aktualus Lietuvos kultūros paveldui išsaugoti, o iki šiol neturime išsamių verstinių veikalų ir naujausių šaltinių. Todėl ICOMOS doktrinos šaltinių visumos vertimas į lietuvių kalba naudingas įvairioms visuomenės grupėms – nuo mokslininkų iki vietos bendruomenių ir savo krašto paveldu besidominčio jaunimo, nuo politikų ir valstybės tarnautojų iki kaimo mokytojų.  Manome, kad knyga bus ypač naudinga vietos bendruomenių organizacijoms, o per jas – vietos bendruomenėms ginant ir puoselėjant savąjį kultūros paveldą,  metodiškai ir teisiškai padės bendruomenėms diskutuoti su vietos valdžios institucijomis. 

Knyga viešai prieinama interneto adresu www.icomoschartijos.lt

Prisegtukai: