Parengtas geografijos studijų aprašas

Su projektu susijusias pastabas ir pasiūlymas galima teikti el. paštu skar2@skvc.lt ne vėliau kaip iki vasario 15 d.