Praktinių mokymų ciklas socialinių mokslų mokytojams

Socialinių mokslų mokytojus kviečiame į 40 akademinių valandų praktinių mokymų ciklą „Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius!

Registracija į mokymus nuorodoje: https://forms.gle/MFdiJWuv4TfQMwmE6

Registracija į mokymus vyksta iki kovo 1 d. Pasiteiravimui: Odeta Norkutė, el.p. odeta.norkute@vdu.lt

Dalyviai – socialinių mokslų  mokytojai.

Mokymų paskirtis – atliepiant naujai kuriamų bendrųjų programų principines nuostatas, mokytojams sudaryti sąlygas tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei praktiškai išbandyti tyrinėjimais grįsto ugdymo, naratyvines strategijas taikant GIS technologijas. Įgalinti mokytojus naujas mokymosi strategijas taikyti ugdymo procese.

Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandys aktualias ir inovatyvias mokymo strategijas socialinių mokslų ugdymui (tyrinėjimais grįstas mokymasis, kraštovaizdžio tyrimo gebėjimų ugdymo metodika, mokymas(-is) taikant GIS technologijas, skaitmeninio istorijų pasakojimo taikymas  ugdymo procese). Mokymų metu dalyviai gaus mokslininkų ir ugdymo praktikų patarimus, dalinsis savo patirtimi, spręs kylančias problemas. Mokymų praktinės užduotys, pavyzdžiai yra susiję su EDUATOM projekto kuriamo „Atominio turizmo“ turiniu.

 

Mokymai vyks keturiais etapais:

Pirma diena: 2021 m. kovo 4 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)]

Įvadinis seminaras

  • Projekto EDUATOM pristatymas: Ignalinos atominės elektrinės regionas  ir atominis miestas Visaginas kaip edukacinio turizmo ir mokymosivieta. Prof. dr. N. Mažeikienė, VDU
  • Trumpas mokymosi turinio ir savarankiškos praktinėsužduoties pristatymas
  • Tiriamoji paradigma – tai naujausia mokymo nuostata, požiūris, kai dalyko mokymas siejamas su kompleksiniais geografinės aplinkos tyrimais ir įvairialypės informacijos analize.  Bendrosiosgeografijos ugdymo programoje – tai tyrimų pasiekimų sritis. Istorijos ugdymo programoje – tai istorijos tyrimo ir interpretavimo pasiekimų sritis.
  • Kraštovaizdžio tyrimo metodika „Laikas keičia Žemę“ – tyrinėjimais grįstas ugdymas: teorinis pristatymas, pavyzdžiai, praktinis darbas, diskusijos grupėse.

Antra diena: 2021 m. kovo 18 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Informacinė komunikacinėparadigma – geografinės informacijos skaitymas, jos suvokimas, supratimas, analizavimas, interpretavimas ir perdavimas / pasikeitimas, įskaitant ir skaitmenines, GIS technologijas.
  • Geoerdvinių GIS technologijųtaikymo metodika: teorinis pristatymas, praktinis darbas, diskusijos grupėse. Naratyvinė geografija ir žemėlapio pasakojimas (storymap).

Trečia diena: 2021 m. kovo 25 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Interakcinė paradigma– laikoma prasmių, reikšmių, vertybinio konsensuso kūrimas ugdymo dalyvių sąveikos / santykio būdu, kuris laiduoja asmenybės tapsmą. Istorijos ugdymo programoje tai atitinka pasiekimų sritį – istorinio pasakojimo kūrimas ir raiška.
  • Skaitmeninis istorijų pasakojimas (digital storytelling): bendrieji principai ir taikymas socialinių mokslų pamokose
  • Istorinio pasakojimo kūrimas, taikant žemėlapio pasakojimo metodą (storymap)

Šio užsiėmimo metu dalyviai sudarys komandas ir pasirinks metodiką, kuri bus išbandoma klasėje su mokiniais. Mokytojai parengs edukacinės veiklos/pamokos scenarijų, aptars ir konsultuosis  su komandos nariais ir mokslininkais. Pasirinktos metodikos išbandymo laikotarpis – 1 mėnuo (iki balandžio 29 d).

Ketvirta diena: 2021 m. balandžio 29 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Aptarimas: Įgyvendintų ugdymo strategijų ir metodų taikymo pristatymas  ir refleksija.

 

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo prie mokymų nuoroda bus atsiųsta viena diena iki mokymų užsiregistravusiems dalyviams.

Visą mokymų programą įvykdžiusiems dalyviams bus išduoti el. pažymėjimai.

Mokymai finansuojami projekto „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)” (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232)  lėšomis, todėl mokytojams nemokami. Plačiau apie projektą: https://eduatom.eu/

 

Mokymus veda:

DR. NATALIJA MAŽEIKIENĖ–  VDU profesorė, projekto EDUATOM vadovė ir vyriausioji tyrėja. Inovatyvių mokymo(si) metodų ekspertė

DOKT. GENOVAITĖ KYNĖ, geografijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorė ir bendraautorė, mokytoja ekspertė, Edukologijos mokslų doktorantė, projekto EDUATOM tyrėja

DR. GIEDRĖ GODIENĖ, kraštovaizdžio srities ekspertė,  VU dėstytoja, neformalaus geografinio ugdymo metodikų autorė

DOKT. JŪRATĖ LITVINAITĖ– istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorė ir bendraautorė, mokytoja ekspertė, švietimo analitikė, VU dėstytoja, Sociologijos mokslų doktorantė

DR. JURGITA RIMKUVIENĖ  – GIS mokykloje ekspertė, GIS mokymų mokytojams lektorė, Geomentorė, VU dėstytoja

DR. JUDITA KASPERIŪNIENĖ, VDU docentė, projekto EDUATOM mokslo darbuotoja, edukacinių inovacijų, VR/AR – virtualios ir išplėstinės realybės, socialinių medijų taikymo ugdymo(si) procese ekspertė