Profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininko Kazio Pakšto gimimo metinių minėjimas Užpaliuose

„Mūsų tautai teks nuolatos stovėti sargyboje. Negalėdami kiekybe susilyginti su savo gausingais kaimynais, mes privalome iškelti kiekvieno lietuvio kokybę“, – tai XX amžiuje Užpalių pradžios mokyklos mokinio, gudragalvio išdaigininko, būsimo profesoriaus, geografo Kazio Pakšto išsakyta mintis. Jis pasiūlė ir 1934 m. sausio 9 d. įgyvendino idėją įkurti geografų draugiją Lietuvoje, apkeliavo didžiąją dalį pasaulio (neaplankė tik atšiauriausių Žemės vietų ir Australijos), nuolat kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, parašė vertingų knygų, monografijų, straipsnių. Pelnęs daugybės šalių pripažinimą ir įvertinimą, deja, savo šalyje liko nesuprastas.

Visą straipsnį apie prof. K. Pakšto gimimo metinių minėjimą Užpaliuose skaitykite lietuve.lt
Parengė Birutė Minutkienė, Užpalių kultūros centro koordinatorė