R. Žaromskio monografija „Nemuno delta”

2013 m. pabaigoje Klaipėdos universiteto leidykla išleido geografo, okeonologo, profesoriaus habilituoto mokslų daktaro Rimo Žaromskio monografiją „Nemuno delta”.

Knyga skirta plačiam hidrologų, geomorfologų, ekologų, vandens ūkio ir hidrotechnikos specialistų ratui, universitetų studentams bei visiems, besidomintiems Mažosios Lietuvos gamtinės aplinkos kaita.

Joje nagrinėjama Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srityje plytinčios Nemuno deltos gamtos komplekso kaita per paskutiniuosius 400-500 metų. Pateikdamas skaitytojui detalią hidrologinių procesų, antropogeninės veiklos ir netgi socialinių-ekonominių procesų vaidmens hidrografinio tinklo, deltos ir avandeltos ploto kaitos, gamtonaudos virsmams ir gamtosaugos idėjoms studiją, autorius remiasi įvairių laikotarpių kartografine medžiaga, savo ir kolegų paskutiniųjų dešimtmečių tyrinėjimais, gausiais literatūros duomenimis.

Monografija parengta Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute. Ji gausiai iliustruota (182 paveikslai), užrašai po paveikslais ir platus darbo apibendrinimas pateikiami ir anglų kalba.

Prof. R. Žaromskis ilgus metus domėjosi gamtiniais ir antropogeniniais procesais jūros kranto zonoje, tyrė Baltijos, Juodosios, Baltosios, Kaspijos jūrų, Kuršių ir Kauno marių krantus, paskelbė daugiau kaip 180 mokslinių publikacijų, dalyvavo daugelyje praktinių projektų, dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą Pedagoginiame ir Vilniaus universitetuose, Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute. Jis yra monografijų „Nuosėdinės medžiagpos diferenciacija ir priekrantinių nuogulų sluoksniuotumas” (1982). „Klimato svyravimų poveikis dabartiniams fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje” (2002), „Baltijos jūros uostai” (2008), vadovėlių „Pasaulinio vandenyno fizinės-geografinės ypatybės”(1987), „Okeanai, jūros, estuarijos” (1996), populiariųjų knygų „Vandenynas ir mes” (1987). „Šventosios uostas” (1998), „Lietuvos pajūris ir kopos” (2006) autorius.