Sausio 9-oji – Lietuvos geografų draugijos gimimo diena!

Lietuvos geografų draugija – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos geografijos mokslininkus, dėstytojus, mokytojus bei kitus fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius geografijos mokslu bei mokymu ir remiančius jo pažangą. Lietuvos geografų draugija įsteigta 1934 m. sausio 9 d. Kaune, steigimo iniciatorius ir pirmasis vadovas – Kazys Pakštas. Tuo metu Draugija turėjo apie 100 narių, kurie buvo ne tik geografai, bet ir kariškiai, teisininkai.

Lietuvos geografų draugija rengia mokslinius seminarus, pažintines mokslines išvykas, memorialinius renginius, populiarina geografijos mokslą, telkia geografus aktualiems Lietuvos visuomenės uždaviniams spręsti. Draugijos iniciatyva atlikta ir taikomųjų aplinkos tyrimų, parengta teisės aktų. Kartu su Geologijos ir geografijos institutu draugija leidžia periodinį mokslo leidinį „Annales Geographicae“ (Geografijos metraštis). Remia kitus geografijos mokslo leidinius. 1999 m. Lietuvos geografų draugija surengė II Nacionalinį Lietuvos geografų kongresą. (2007 m.) vykdė ekspediciją Nerimi grafo K. Tiškevičiui kelionei atminti. Nuolat vykdomos kitos pažintinės kelionės, žygiai ir ekskursijos, organizuojamos talkos Europos draustinyje (rastas ir pastatytas Europos centre aštuonių tonų akmuo, kuris simbolizuoja Europos centrą). 2010 m. vyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas „Geografijos mokslas Lietuvoje: darbai ir perspektyvos“. Forume diskutavo geografai, atsakingų mokslo ir studijų institucijų atstovai, parengta rezoliucija. Forumo metu paminėta ilgamečio Draugijos prezidento ir vieno ryškiausių šio laikmečio geografų (Ričardo Baubino, jubiliejinės gimimo metinės, pagerbta jo atminimas bei aptarta jo darbai ir idėjos.

Šiuo metu Draugija turi daugiau kaip 300 narių.

Daugiau įdomių faktų apie Lietuvos geografų draugiją Genovaitės Kynės pranešime.

Prisegtukai: