Simonos Balčaitės disertacijos gynimas

Šių metų gruodžio 10 d. 13 val. nusimato dar viena šventė geografams ir ne tik – doktorantė Simona Balčaitė gins visuomeninės geografijos daktaro disertaciją  „Uždaros gyvenvietės Lietuvoje: teritorinės integracijos problema“ sociologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Gynimas vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 7, Vilnius). 

Disertacija rengta 2015 – 2021 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Dovilė Krupickaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).

 

Disertacijos gynimos tarybos sudėtis:

prof. dr. Arūnas Poviliūnas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005),

prof. dr. Donatas Burneika (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija – S 005),

prof. dr. Tomas Grunskis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003),

dr. Rūta Ubarevičienė (Delfo technologijų universitetas, Nyderlandai, socialiniai mokslai, sociologija – S 005),

dr. Apolonijus Žilys (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Vilniaus universiteto interneto svetainėje adresu: https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=5204ECB6B816241505A97A34B13B1922/BALCAITE%20Simona.pdf

Organizuoja VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius

Kontaktai: Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095 https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius/20211210#11096