Spaudos konferencija „Etninės kultūros globa ir kiti Lietuvos valstybingumo tvirtinimo darbai”

2016 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija ,,Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės”, kurios tikslas – supažindinti su gyvenamųjų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo. Buvo priimta rezoliucija. Jos tekstą rasite prisegtuke.

Konferencijai skirtos spaudos konferencijos vaizdo įrašas.

Prisegtukai: